Svetovni dan zemlje bo letos izpostavil pomen okoljske in podnebne pismenosti

Novice Preglej vse novice
Deli vsebino

Svetovni dan Zemlje, ki ga obeležujemo 22. aprila, bo letos izpostavil pomen okoljske in podnebne pismenosti. Kot poudarjajo okoljevarstveniki, je za učinkovito varovanje okolja nujen izobražen posameznik, ki se zaveda pomena celostne skrbi za planet.

Po opozorilih strokovnjakov smo danes že priča izrazitim spremembam podnebja. Kot piše na spletnih straneh Svetovnega dneva Zemlje, je izobraževanje temelj napredka. “Zgraditi moramo globalno državljanstvo, poučeno o konceptih podnebnih sprememb in zavedajoče se njihove izjemne grožnje našemu planetu,” so poudarili organizatorji kampanje.

Zavzemajo se za opolnomočenje vsakogar, s čimer bi spodbudili udejstvovanje pri dejavnostih varovanja okolja. Izobraženost na tem področju po njihovih besedah ni namenjena samo ustvarjanju zelenih volivcev in pospeševanju okoljskih in podnebnih zakonodaj ter politik, temveč tudi pospeševanju do okolja prijazne tehnologije in ustvarjanju zelenih delovnih mest.

Foto:avlija.me

Podnebno opismenjevanje

Do leta 2020 želijo zagotoviti, da bo vsak dijak, ki konča srednjo šolo, okoljsko in podnebno pismen, hkrati pa tudi pripravljen ukrepati in postati glas za spremembe. “Podpis pariškega podnebnega sporazuma je en korak do ublažitve posledic podnebnih sprememb. Izobraževanje mora biti ključni del teh prizadevanj,” so poudarili.

Največ oseb je leta 2014 delalo v dejavnosti oskrbe z vodo – ravnanje z odplakami in odpadki (9346, izraženo v polnovrednih delovnih močeh), sledili pa sta predelovalna dejavnost (6222) ter dejavnost kmetijstva in lova, gozdarstva in ribištva (4762).

Ob hitri rasti prebivalstva in čezmerni porabi naravnih virov, predvsem fosilnih goriv, smo danes že priča izrazitim spremembam podnebja, opozarjajo statistiki. Povprečna temperatura ozračja se je namreč po njihovih navedbah v zadnjih 150 letih zvišala za okoli 0,6 stopinje Celzija. “Če ne bomo zmanjšali izpustov toplogrednih plinov v ozračje, bi se lahko v prihodnjih desetletjih temperature na Zemlji zvišale še za od 1,5 do 4,5 stopinje Celzija,” so izpostavili na uradu.

Foto: ekologija.com.hr

V Sloveniji smo emisije toplogrednih plinov zmanjšali

Po zadnjih podatkih Agencije RS za okolje so emisije toplogrednih plinov v Sloveniji leta 2015 znašale 16,83 milijona ton ekvivalenta ogljikovega dioksida in so bile glede na leto 2014 nižje za 1,3 odstotka, glede na leto 2013 pa za 8,2 odstotka.

22. april se kot svetovni dan Zemlje praznuje na pobudo civilnodružbenih organizacij po vsem svetu od leta 1970. Številni posamezniki in okoljske organizacije na ta dan pripravljajo različne dogodke in prireditve, s katerimi opozarjajo na ranljivost in enkratnost planeta, na katerem živimo. Različni dogodki bodo ob tej priložnosti potekali tudi po vsej Sloveniji.