DomovNoviceTrajnostne in inovativne rešitve sistemov mobilnosti za boljši jutri

Trajnostne in inovativne rešitve sistemov mobilnosti za boljši jutri

Novice Preglej vse novice
Deli vsebino

V prejšnjem tednu je v prostorih družbe Aktual I. T. potekala konferenca v okviru projekta SUMPORT, in sicer na temo trajnostnih in inovativnih rešitev za izboljšanje kakovosti življenja državljanov. Konference se je udeležila predstavnica Mestne občine Koper Ivana Štrkalj. 

“Mestna občina Koper je v sodelovanju s podjetjem Harpha Sea d. o. o. v okviru celostne prometne strategije (CPS) pripravila načrt trajnostnih rešitev za lažje življenje naših občanov. Načrt predvideva postopno zaporo starega mestnega jedra za motorni promet, ozelenitev obstoječih prometnih koridorjev, vzpostavitev celovitega kolesarskega omrežja, izboljšanje integracije med različnimi sredstvi javnega potniškega prometa, vzpostavitev osnovne mreže polnilnic za električna vozila,” je v svoji predstavitvi naštela le nekaj ukrepov, ki jih namerava izpeljati Mestna občina Koper, Ivana Štrkalj, ki je še poudarila velik pomen razvoja Luke Koper, kjer se bosta zgradila nov vhod kot tudi nov kamionski terminal, ki bosta olajšala danes prometno preobremenjene mestne poti.

Naj spomnimo, da so v maju občinski svetniki na redni seji sprejeli celostno prometno strategijo občine, katere namen je zagotoviti boljšo dostopnost in mobilnost prebivalcev ter spodbuditi uravnotežen razvoj vseh načinov mobilnosti.

Kot je na konferenci še povedala Štrkaljeva, Mestna občina Koper tako želi s celostno prometno strategijo ponuditi prebivalcem možnost, da bi za vsakodnevno premagovanje krajših relacij izbrali pešačenje in kolesarjenje. Kot je še pojasnila, je “CPS usmerjena predvsem v koriščenje alternativnih oblik mobilnosti.”

Poleg predstavnice Mestne občine Koper so rešitve za svoja mesta predstavili še predstavniki Italije, Albanije, Francije in Hrvaške.

Že 13. in 14. decembra pa bomo predstavnike Valencie, Kotorja, Drača, Igumenica in Limassola, ki so prav tako del SUMPORT projekta, gostili v Pretorski palači, kjer bodo predstavili rešitve trajnostne urbane mobilnosti v svojih mestih.

Pristaniška mesta v Sredozemlju se namreč soočajo s skupnimi izzivi, ki so posledica njihovih družbenih, gospodarskih in geografskih značilnosti. Zato je zanje odločilnega pomena strateško načrtovanje sistemov mobilnosti s sprejetjem trajnostnih in inovativnih rešitev za izboljšanje kakovosti življenja državljanov. Prav v povezavi s tem je bil zasnovan projekt SUMPORT, katerega del je tudi Mestna občina Koper.

SUMPORT (Sustainable Urban Mobility in MED PORT cities), slovensko – Trajnostna urbana mobilnost v sredozemskih pristaniških mestih, je bil zasnovan z namenom povečanja zmogljivosti načrtovanja trajnostne mobilnosti v pristaniških mestih z izmenjavo izkušenj, pilotnimi ukrepi in usposabljanji.

Več o samem SUMPORT projektu pa si lahko preberete na naslednji spletnih straneh: