DomovNoviceZ novim šolskim letom v prenovljene prostore šol in vrtcev

Z novim šolskim letom v prenovljene prostore šol in vrtcev

Novice Preglej vse novice
Deli vsebino

Ob koncu šolskega leta je v nekaterih objektih osnovnih šol in vrtcev prešeren otroški smeh zamenjalo brnenje gradbenih strojev – začeli sta se namreč energetski sanaciji podružnic Osnovne šole Pier Paolo Vergerio il Vecchio in Vrtca Delfino Blu v Semedeli in Bertokih, kot tudi sanacija enote Vrtca Semedela v Prisojah. Dela tečejo v skladu s terminskim načrtom, sklenjena bodo najkasneje konec avgusta.

Prenovo in energetsko sanacijo podružnične šole in vrtca z italijanskim učnim jezikom v Semedeli oz. na Markovcu je koprska občina prek razpisa poverila gradbenemu podjetju IGC projekt d.o.o. Ta bo do konca šolskih počitnic zamenjal strešno kritino in poskrbel za toplotno izolacijo podstrešja, izvedel spuščene strope in vgradil povsem novo razsvetljavo. Naložba poleg tega predvideva tudi zamenjavo žlebov in strelovodov, sanacijo fasade, menjavo dotrajanega stavbnega pohištva in postavitev senčil ter temeljito prenovo sanitarij.  Vrednost naložbe znaša slabih 225 tisoč evrov od katerih bo Italijanska Unija prispevala 130 tisoč evrov. Poleg tega bo Unija zagotovila tudi sredstva za nabavo opreme.

Osnovna šola Pier Paolo Vergerio il Vecchio in Vrtec Delfino Blu v Bertokih

Tudi v Bertokih in Prisojah se te dni dela s polno paro, saj morata biti obe naložbi pod streho še pred začetkom novega šolskega leta. V okviru energetske sanacije vrtca v Prisojah bo občina toplotno izolirala fasado in podstrešje, zamenjala stavbno pohištvo, uredila varčno prezračevanje kuhinje in varčno delovanje pralnice ter postavila sončne elektrarne za ogrevanje sanitarne vode. Naložba predvideva tudi obnovo celotnega prezračevalnega sistema z rekuperacijo toplote, zmanjšanje energetskih izgub, namestitev termostatskih ventilov, zamenjavo obstoječih toplotnih črpalk split izvedbe in zamenjavo svetlobnih teles. Težka je nekaj manj kot 490 tisoč evrov, od katerih bo 130 tisoč sofinanciralo ministrstvo za infrastrukturo

Občina se je to poletje lotila tudi sanacije objekta v Bertokih, v katerem domujeta vrtec Delfino Blu in OŠ Pier Paolo Vergerio il Vecchio. Ta bo znašala 223 tisoč evrov, od katerih bo 34 tisoč državnih sredstev.

Oba projekta skupaj znašata nekaj več kot 720 tisoč evrov, od katerih bo dobrih 165 tisoč evrov financiralo ministrstvo za infrastrukturo, in sicer iz naslova kohezijskega sklada.

V okviru obnove bo gradbeno podjetje VG 5 d.o.o. toplotno izoliralo streho in zamenjalo strešno kritino, izoliralo fasado, delno zamenjalo stavbno pohištvo in nabavilo senčila za okna. Obnovljen bo tudi sistem prezračevanja z rekuperacijo toplote, zamenjan dosedanji energent (kurilno olje), ki ga bo nadomestila toplotna črpalka, predvidena pa je tudi namestitev termostatskih ventilov na radiatorje in konsolidacija temeljnih tal. Poleg tega bo občina na tem območju dodatno sanirala še celotni priključek na javno kanalizacijsko omrežje.

Obe naložbi imata tudi številne pozitivne učinke, in sicer v prvi vrsti zagotovitev ustreznih bivalnih pogojev v izobraževalni ustanovi in izboljšanje bivalnega ugodja, dvig kakovosti učnega procesa, kot tudi prihranek pri stroških za energijo in zmanjšanje emisij CO2.