DomovArhivMinistrstvo prisluhnilo obalnim občinam

Ministrstvo prisluhnilo obalnim občinam

Arhiv Preglej vse novice
Deli vsebino

Iskanje »prave« oz. kompromisne rešitve glede vinjetenja hitre cester Koper – Izola, ki jo je prejšnji teden obljubil predsednik vlade Miro Cerar, se je danes zaključilo s sprejemom dogovora, ki so ga podpisali svetovalec župana Gašpar Gašpar Mišič v imenu Mestne občine Koper, župan Občine Izola Igor Kolenc, župan Občine Piran Peter Bossman in minister za infrastrukturo Peter Gašperšič.

Ministrstvo je prisluhnilo argumentom obalnih občin in se z danes sprejetim dogovorom zavezalo, da bo obalno cesto še pred odprtjem predora Markovec preneslo v upravljanje Mestni občini Koper in Občini Izola. S tem je že takoj po odprtju predora občinama ponujena možnost začetka urejanja več kilometrskega obalnega pasu med Koprom in Izolo, v katerega bi se lahko relativno hitro in brez velikih vlaganj vnesle športno – rekreativne vsebine, ki bi znatno dvignile kvaliteto življenja prebivalcev in obiskovalcev naše Obale.

Po desetih letih čakanja na otvoritev predora Markovec smo končno dočakali tudi realno možnost umika pločevine in prometnega onesnaževanja s tako pomembnega dela naše Obale. Veseli smo, da je ministrstvo odstopilo od zahteve, da se v zameno za obalno cesto prekategorizira cesta čez Markovec v regionalno cesto, čemur so lokalna skupnost in prebivalci odločno nasprotovali, saj ta poteka mimo njihovih domov, šole, vrtca in bolnišnice. Tako edina regionalna cesta, poleg hitre ceste, ostaja cesta Šmarje – Dragonja, ki bo nase prevzela velik del nevinjetnega prometa.

Pomemben dosežek današnjega dogovora je tudi zagotovitev obvoza za tovorni promet v primeru popolne zapore hitre ceste na cesto Šmarje – Dragonja, za netovorni promet pa po lokalnih cestah ter strinjanje, da je gradnja hitre ceste Koper – Dragonja prioritetna, kar bo bistveno pripomoglo k preusmeritvi tranzitnega prometa že pred Koprom. Režim vodenja prometa na obalni cesti in cesti preko Markovca bosta občini odslej lahko usklajevali med seboj, brez posredovanja države.

Na podlagi danes sprejetih kompromisnih rešitev bo hitra cesta med Koprom in Izolo oz. trasa skozi predor Markovec, cestninska, medtem ko izolska obvoznica ostaja še naprej necestninska.

K rešitvi prometnih zagat so obalne občine pristopile usklajeno in tako v današnjem dogovoru dosegle kar nekaj pomembnih premikov. Ministrstvo se je zavezalo urediti Bertoško vpadnico v štiripasovnico, kar se bo zgodilo takoj, ko bo dosežen dogovor s koprsko občino glede zemljišč, ki bo največ koristi prinesla dejavnosti Luke Koper. Direkcija za infrastrukturo bo predlagala uvrstitev projekta dograditve manjkajočega dela Ankaranske vpadnice v načrt razvojnih programov in takoj pričela z aktivnostmi, slednja pa bo z DARS in Mestno občino Koper takoj pristopila k projektu izboljšave obstoječih priključkov na območju Šalare, z namenom njegove razbremenitve in s tem povečane prometne varnosti. Tudi Občina Izola bo z dogovorom pridobila nekaj prometnih rešitev, in sicer takojšnjo sanacijo krožišča v Jagodju, preučitev možnosti izvedbe montažnega krožišča na Belvederju, ki bi se realiziralo najkasneje do konca leta. Ob tem bo ministrstvo za infrastrukturo okoljskemu podalo predlog za umik že sprejetega državnega prostorskega načrta (DPN) za del južne ceste v Izoli. Podpisniki današnjega sporazuma so se strinjali tudi s tem, da bo v primeru izgradnje hitre ceste Jagodje – Lucija potrebno zgraditi hitro cesto vse do mejnega prehoda Sečovlje in da je potrebno preučiti možnost ureditve ceste od Belvederja do piranske občine kot alternativo hitri cesti.

Pomemben del današnjega dogovora je zlasti strinjanje podpisnikov glede razvoja turistične dejavnosti na območju obalne ceste. V ta namen se bo že v kratkem času pristopilo k pripravi DPN za ureditev obalnega območja v turistične in gospodarske namene.