DomovArhiv19. marca tudi uradno skupščina Luke Koper

19. marca tudi uradno skupščina Luke Koper

Arhiv Preglej vse novice
Deli vsebino

Sodu je naposled uspelo sklicati skupščino delničarjev Luke Koper, na kateri bodo v prvi vrsti skušali doseči spremembo statuta družbe Luke Koper. Kajti, če bi bile predlagane spremembe statuta sprejete, bi bila za sklepčnost nadzornega sveta pri imenovanju in odpoklicu člana uprave oziroma predsednika uprave ali delavskega direktorja potrebna navzočnost vsaj polovice nadzornikov, pri čemer bi morala biti najmanj polovica prisotnih nadzornikov predstavnikov kapitala, prisoten pa bi moral biti tudi predsednik nadzornega sveta ali njegov namestnik. Ker je v devetčlanskem nadzornem svetu trenutno pet predstavnikov kapitala, trije predstavniki zaposlenih in predstavnica lokalne skupnosti, bi to pomenilo, da bi lahko po teh spremembah, o odpoklicu predsednika uprave Gašparja Gašparja Mišiča glasovali tudi samo nadzorniki predstavniki kapitala, brez predstavnika lokalne skupnosti oziroma zaposlenih.

Naj spomnimo, da je bilo prav na eni od zadnjih sej Nadzornega sveta Luke Koper, na kateri so želeli glasovati o odpoklicu predsednika uprave Luke Gašparja Gašparja Mišiča, prisotnih samo pet predstavnikov kapitala, ki po trenutnem statutu – ta predvideva prisotnost vsaj dveh tretjin oziroma šestih članov NS – niso mogli glasovati o njegov odpoklicu.

DSC_0396

V skladu z ostalimi predlogi sprememb statuta bi po novem lahko nadzorni svet podal tudi predhodno soglasje k prenosu in obremenitvi nepremičnin družbe oz. njenih odvisnih družb. Prav tako bi se zaostrili izobrazbeni in drugi pogoji za predsednika in ostale člane uprave. Ti bi morali, z izjemo delavskega direktorja, imeti najmanj univerzitetno izobrazbo in vsaj pet let delovnih izkušenj na vodstvenih položajih v velikih družbah.

Sicer so vsebinsko podobne spremembe statuta delničarji Luke Koper, prav tako na predlog Soda, sprejeli že na skupščini oktobra lani, vendar je Društvo Mali delničarji Slovenije (MDS) nato vložilo izpodbojno tožbo, koprsko okrožno sodišče pa je zadržalo vpis sprememb statuta do končne odločitve.

Poleg predlaganih sprememb statuta je uprava Luke Koper na dnevni red skupščine uvrstila tudi seznanitev delničarjev z namero uprave, da izvede skrben pregled že sproženih odškodninskih postopkov zoper nekdanjima upravo in nadzornim svetom ter presodi o smiselnosti nadaljevanja že začetih odškodninskih tožb.