DomovArhivNadzorniki potrdili poslovni načrt Luke za 2014

Nadzorniki potrdili poslovni načrt Luke za 2014

Arhiv Preglej vse novice
Deli vsebino

Naj spomnimo, da so poslovni načrt Luke Koper za tekoče leto nadzorniki družbe sicer dvakrat zavrnili, a so mu danes nadzorniki družbe naposled prižgali zeleno luč. Kot je po seji dejala predsednica nadzornega sveta Alenka Žnidaršič Kranjc, je tokrat infrastrukturna komisija pripeljala pripravo poslovnega načrta na višjo raven kakovosti. “Plan je zelo zahteven,” je bila jasna Žnidaršič Kranjčeva, a dodala, da ga je kljub temu možno doseči z resnim angažiranjem celotne uprave.
S potrditvijo poslovnega načrta je nadzorni svet potrdil že začete naložbe, med katerimi je prva nadzornica izpostavila poglabljanje luškega bazena, potrdili pa so tudi vse druge predlagane naložbe in zastavili smernice načrta vse do leta 2020. Da iz načrta ni izpadla nobena od predvidenih naložb je po seji poudaril tudi Gašpar Gašpar Mišič, ki je ob tem pripomnil, da če bi se vsak nadzorni svet toliko ukvarjal z upravo, ne bi bilo govora o letu zamujenih naložb. Mišič je ob tem izrazil tudi prepričanje, da sedaj, ko je uprava v polni sestavi, ni zadržkov za dosego vseh zastavljenih ciljev do konca leta, med katerimi je izpostavil kontejnerski in potniški terminal.

Vrednost vseh naložb v letu 2014 znaša 37 milijonov evrov, od tega dobrih 16 milijonov evrov predstavlja prenos že sklenjenih pogodb iz leta 2013, je pojasnil predsednik uprave.

Luka Koper je poleg tega objavila tudi nerevidirano poročilo o poslovanju v letu 2013, s katerim se je danes seznanil nadzorni svet. Iz njega izhaja, da je skupina Luka Koper leto 2013 zaključila s 144,2 milijona evrov poslovnih prihodkov oz. z dvema odstotkoma več v primerjavi z letom 2012.

V skladu z danes sprejetim poslovnim načrtom bodo načrtovani poslovni prihodki skupine Luka Koper letos dosegli 151,2 milijona evrov, matične družbe pa 144,1 milijona evrov. Načrt predvideva tudi 18,9 milijona ton ladijskega pretovora, kar pomeni petodstotno rast glede na dosežen ladijski pretovor za leto 2013. Načrtovan poslovni izid iz poslovanja skupine bo 27,3 milijona evrov oz. 112 odstotkov več kot v letu 2013. Na ravni matične družbe bo poslovni izid iz poslovanja 25,4 milijona evrov oz. 140 odstotkov več glede na leto 2013. Računajo tudi, da bodo v letu 2014 ustvarili za 54,7 milijona evrov poenostavljenega denarnega toka, od česar bo matična družba ustvarila 51,4 milijona evrov. Čisti poslovni izid skupine je načrtovan v višini 20,8 milijona evrov, kar je 145 odstotkov več kot lani.

Gašpar Mišič je po današnji seji potrdil še, da bo izredna skupščina delničarjev, ki jo je zahtevala Slovenska odškodninska družba, sklicana za 19. marec, nanjo pa bo uprava uvrstila tudi preučitev smiselnosti oz. upravičenosti nadaljevanja tožbenih zahtevkov do nekdanje uprave in nekdanjih članov nadzornega sveta. Ob tem je spomnil, da je Luka prvo izmed petih tožb nedavno izgubila “in da se nam ne bi to še ponavljalo, bomo ukrepali prej, v kolikor seveda se to pokaže kot smiselno”. Kot je navedel, je Luka v omenjenih odškodninskih tožbah do zdaj imela za 660.000 evrov stroškov iz naslova odvetnikov in sodnih taks.

Nadzorniki so se dotaknili tudi posledic nedavne vremenske ujme, zaradi katere je več dni zastal tudi železniški promet. “Dejstvo je, da je družbi nastala škoda,” je priznala Žnidaršič Kranjčeva ter poudarila, da se je škoda zaradi naporov celotne družbe “zmanjšala na minimalno možno višino”. Gašpar Mišič pa je dodal, da je bilo za okoli 300.000 evrov izpada prihodka. Že zdaj pa v in iz Luke ponovno vozi okoli 55 vlakovnih kompozicij dnevno, “tako da sem prepričan, da bomo ta minimalni izpad nadoknadili v naslednjih dveh mesecih”.