DomovArhiv20. državno preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči

20. državno preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči

Arhiv Preglej vse novice
Deli vsebino

Vsakoletno državno preverjanje ekip prve pomoči na pobudo Strokovnega centra za prvo pomoč pri Rdečem Križu Slovenije organizirajo Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje (URSZR), Glavni odbor Rdečega križa Slovenije (GO RKS) in občina, kjer preverjanje gostuje, letos Mestna občina Koper (MOK).

Namen preverjanja je okrepiti delo na področju prve pomoči v občinah, organizacijah, zavodih in podjetjih (ustanavljanje ekip, kadrovsko dopolnjevanje, usposabljanje članov, opremljanje, …), da bi tako izboljšali stanje na področju prve pomoči v Sloveniji.

Skladno s cilji in smotri tekmovanja bodo ocenjevalci pri ekipah preverili stopnjo usposobljenosti, znanja in izurjenosti za delovanje v primeru množičnih nesreč, pravilnost ravnanja na kraju nesreče ter spretnosti pri oskrbi poškodb, ki ogrožajo življenje. Prav tako je preverjanje namenjeno oceni izvajanja triaže poškodovanih in neodložljivih ukrepov prve pomoči, evakuacije poškodovanih in njihove priprave za transport, delovanja vodij ekip ter preverjanju opremljenosti ekip.

V skladu z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur.l. RS, št. 92/07, 54/09 in 23/11) ekipe za prvo pomoč organizirajo gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije, šole in drugi javni zavodi, ki opravljajo dejavnost vzgoje in izobraževanja, otroškega, invalidskega in socialnega varstva ter nege starejših občanov ter občine. Občine praviloma organizirajo ekipe za prvo pomoč v dogovoru s pristojnimi območnimi združenji Rdečega križa, lahko pa tudi v dogovoru z drugimi nevladnimi organizacijami.

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje bo v dogovoru z Rdečim križem Slovenije in drugimi nevladnimi organizacijami ter občinami organizirala do 200 ekip za prvo pomoč, ki bodo v primeru večje nesreče sposobne delovati na območju cele države.

Člani ekip za prvo pomoč se izobražujejo po programu 70-urnega tečaja, predpisanega s strani Strokovnega centra za prvo pomoč pri Rdečem križu Slovenije, s svojim obsegom pa usposabljanje predstavlja najcelovitejše izobraževanje iz prve pomoči za nezdravstvene delavce v Sloveniji. Svoje znanje pripadniki ekip obnavljajo in nadgrajujejo na krajših obnovitvenih tečajih.

Najbolje uvrščene ekipe regijskih preverjanj se udeležijo državnega preverjanja usposobljenosti ekip prve pomoči CZ in RK, zmagovalci državnega preverjanja pa Evropskega festivala prve pomoči, FACE-a (First Aid Convention in Europe).

Na XX. državnem preverjanju bodo sodelovale ekipe prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa, ki so na izbirnih preverjanjih v trinajstih Izpostavah URSZR za zaščito in reševanje oziroma trinajstih Območnih združenjih Rdečega križa dosegle prvo mesto.

Zap. št. Izpostava URSZR Ekipa
1.      BREŽICE NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO d.d
2.      CELJE GORENJE D.D.
3.      KOPER OZRK KOPER
4.      KRANJ OZRK KRANJ 4
5.      LJUBLJANA OZRK GROSUPLJE
6.      MARIBOR STACIONARIJ RKS-OZ MARIBOR
7.      MURSKA SOBOTA OZRK GORNJA RADGONA
8.      NOVA GORICA OBČINA VIPAVA
9.      NOVO MESTO OZRK NOVO MESTO
10.   POSTOJNA PGD MATERIJA
11.   PTUJ OBČINA MAJŠPERK
12.   SLOVENJ GRADEC PGD RADLJE
13. TRBOVLJE GE TRBOVLJE
14. PTUJ MO PTUJ (op: najboljša drugo-uvrščena ekipa regijskih preverjanj)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XX. državno preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči CZ in RK se pripravi in izvede na podlagi predpostavke, da je prišlo do več naravnih in drugih nesreč v obmorskem mestu, kot je Koper. Ocenjevalci bodo preverjali usposobljenost ekip za prvo pomoč CZ in RK, ki bodo nudile prvo pomoč poškodovanim in nenadoma obolelim na sedmih (simuliranih) delovnih mestih.

DELOVNA MESTA:
Delovno mesto 1 – Mandrač, Pristaniška ulica;
Delovno mesto 3 – Prešernov trg;
Delovno mesto 5 – Palača Carli, Župančičeva ulica;
Delovno mesto 7 – Titov trg;
Delovno mesto 9 – Bastion, Kopališko nabrežje;
Delovno mesto 11 – Mestno kopališče, Kopališko nabrežje;
Delovno mesto 13 – Glavni pomol, Trg. A. Ukmarja;
Predstavitev enot, služb in organizacij ter zaključek 14 – Taverna, Pristaniška ulica.

zemlj

Delovna mesta so neparne številke in označena z modro barvo.
Počivališča so parne številke in označene z rdečo barvo.

Preverjanje ekip prve pomoči CZ in RK bo potekalo med 10. in 15. uro.