DomovArhiv60. obletnica Partizana Koper

60. obletnica Partizana Koper

Arhiv Preglej vse novice
Deli vsebino

Zametki društva segajo v leto 1945, ko so v osvobojeni Trst prihajali na delo Slovenci iz številnih krajev Jugoslavije. Prvi aktivisti so ustanovili Zvezo društev za telesno vzgojo za Primorje in Trst. Že prvega maja 1946 je v Trstu na stadionu pri Sv. Ani nastopilo preko 10 tisoč nastopajočih. To je bila po drugi svetovni vojni največja telovadna manifestacija v Evropi. Leta 1948 je angloameriška vojna uprava cone A prepovedala prehod meje vsem telovadcem iz cone B, zato manifestacije niso bile nikoli več tako številčne. Leta 1950 pa so bili organizirani prvi telovadni nastopi tudi v Kopru.

Društvo je bilo valilnica istrskih športnih društev
Društvo TVD Partizan za tedanji okraj Koper je bilo ustanovljeno 22. aprila 1953. Prva leta delovanja so bila usmerjena v organizacijo raznih telovadnih nastopov na akademijah. Kasneje so se člani udeleževali številnih prireditev v Sloveniji in Jugoslaviji. V društvu so se veliko posvečali vzgoji kadrov in usposabljanju vaditeljev. V 60. letih je prišlo do oslabljenega delovanja, saj so se mnoge športne panoge organizirale v samostojna društva. Društvo ni imelo več ustreznih pogojev za vadbo; iz gimnazijske telovadnice se je moralo preseliti v telovadnico OŠ Pinka Tomažiča. Do leta 1969 je delovala gimnastična sekcija, akrobatika in športno ritmična gimnastika. Leta 1973 se je društvo pričelo ukvarjati še s športno rekreacijo za zaposlene. Od leta 1976 so se pričele množične akcije v Trim ligah, ki jih poznamo še danes (mali nogomet, odbojka, namizni tenis, kegljanje in streljanje). Le teh se je udeleževalo neomejeno število udeležencev z majhnimi stroški. V naslednjih letih je društvo organiziralo mnoge akcije, kot so Pot pod noge za zdravo srce, Vsi na kolo za zdravo telo ter sindikalne igre. Po letu 1991 se je družbena skrb za rekreacijo zmanjšala na minimum. Tako je nastal problem plačila telovadnic, saj se je vsa rekreacija prenesla na rekreativce samoplačnike. Leta 1994 je prišlo do reorganizacije društva. Odbor za gimnastiko se je organiziral v Gimnastično društvo Koper. Kasneje je iz njega nastalo gimnastično društvo Capris, medtem ko je Flip Piran nastal iz Partizana Piran. Dogovorili so se tudi, da bo Športna zveza Koper sodelovala v izvajanju programov in naredila vse, da bosta šport in rekreacija sestavni del življenja občanov.

1391948_677790575578803_253194383_n

Dejavnosti društva
Današnja področja dejavnosti društva so razdeljena v tri sklope: programirana rekreacija v okviru tekmovalnega sistema (mali nogomet, odbojka,kegljanje…), programirana rekreacija v zaprtih prostorih (splošna telesna vadba in družabne igre) in izleti za članstvo (smučarski in planinski izleti). Društvo izvaja tudi nekatere dejavnosti v okviru šolskega programa. Prav tako pa je bil sprejet tudi program preventivne zaščite občanov s športnimi aktivnostmi. Danes se društvo Partizan povezuje v Športno unijo Slovenije, ki si prizadeva za razmah športa med državljani Slovenije. Društvo Partizan vodi danes pomembno načelo, da bi bil šport zares pravica vsakogar ne glede na starost, spol, socialni status ali kakršnokoli drugo obliko izključevanja.

Vrhunski športni uspehi tekmovalcev
Vidne uspehe v športni gimnastiki so dosegli: Igor Žerjal, ki je bil član državne reprezentance leta 1974, Aldo Parovel, Iztok Retar, Igor Slobodnik in Zdravko Skrt, ki so bili mladinski državni prvaki leta 1979, Tanja Skok je bila druga na gredi, četrta na parterju in bradlji na mladinskem DP leta 1983, ekipa Partizana pa je bila jedro ekipe na znamenitih Igrah brez meja leta 1981.

Kdo so ustanovitelji društva?
Ustanovitelji so bili Miloš Stergar, ki je bil med drugim tudi priznan sodnik na olimpijskih igrah, Zora Ličen, prejemnica Bloudkove plakete in glavna vaditeljica orodne telovadke, Marjan Žerjal, ki je sestavljal vaje za prvomajske nastope in bil priznani vaditelj, Jolanda Korenč, voditeljica rekreativne skupine za odbojko in dobitnica priznanja MOK 15. maj, Dušan Primožič, ki je deloval pri razvoju športne gimnastike in rekreacije in je dobitnik številnih priznanj, Jovan Vidakovič, ki danes neumorno skrbi za številne rekreativce in dobitnik Bloudkovih značk in zlatega žarka SFRJ ter Anton Skok, dolgoletni predsednik društva, dobitnik priznanja občine 15. maj, ki sodeluje v organih Športne unije in ŠZ Koper.

Velika slovesnost ob 60. obletnici društva
Osrednja slovesnost ob visokem jubileju, 60 let delovanja Društva za športno rekreacijo in telesno vzgojo Partizan Koper, je bila 18. oktobra v veliki telovadnici OŠ Antona Ukmarja na Markovcu. Slavnostni gost je bil naš nekdanji odličen športnik Miro Cerar. Ob tej priložnosti sta predsednik društva Anton Skok in podpredsednik Stojan Prinčič podelila spominske plakete, ki so jih prejeli: Breda Cilenšek, Marcel Djurdjevič, Milka Jankovič, Jolanda Korenč, Anica Mlekuž, Ksenija Rakuša, Jovan Vidakovič in Anton Skok. Številne prisotne, med katerimi so bili tudi mladi nastopajoči športniki, je pozdravil podžupan Mestne občine Koper Danijel Cep, ki je društvu izročil posebno občinsko priznanje. O rasti in uspehih Gimnastičnega društva Koper je govorila trenerka Breda Cilenšek. Nastopili so upokojenski pevski zbor iz Izole, športno-akrobatska skupina FLIP iz Pirana, mlada plesna skupina Capris iz Kopra in doslej najuspešnejša gimnastičarka v zgodovini TVD Partizan, sedaj plesalka in plesna pedagoginja Tanja Skok.

1383213_677790585578802_219521869_n

V naslednjih dneh bomo objavili tudi intervju z Antonom Skokom, enim izmed ustanoviteljev in dolgoletnim predsednikom društva, ki ima velike zasluge za obstoj društva v današnjih težkih razmerah za razvoj množične rekreacije za občane.