DomovArhivBlagovna znamka za porečje Dragonje

Blagovna znamka za porečje Dragonje

Arhiv Preglej vse novice
Deli vsebino

Mestna občina Koper uspešno končuje projekt razvoja podeželja »Zakladi Istre 2012«, ki ga delno sofinancira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja.
Eden od sklopov projekta, v katerem sodelujeta tudi krajevna skupnost Šmarje in Občina Piran, je naravna in kulturna dediščina. V decembru bo zato organizirana delavnica z naslovom »Izdelava blagovne znamke za območje porečja Dragonje«. Udeleženci bodo spoznali značilnosti območja Dragonje, identificirali primerjalne prednosti območja v primerjavi z drugimi krajinskimi parki ter naravnimi območji, identificirali turistično ponudbo območja ter definirali posebnosti, ki bi jih blagovna znamka Dragonja morala vsebovati. Strokovnjaki bodo na delavnici spregovorili o tem, kaj je dobra blagovna znamka in kaj je pomembno pri njenem oblikovanju. Rezultat delavnice bo objava natečaja, v okviru katerega bodo izbrali idejne predloge blagovne znamke Dragonja. Izmed vseh prejetih predlogov bo strokovna komisija izbrala dve najboljši rešitvi, vse predloge pa bodo predstavili tudi na posebni razstavi.
Delavnica bo v sredo, 17. decembra, ob 18. uri, v Domu Jadran v Gažonu.
Sodelovali bodo
Barbara Zupanc, direktorica Krajinskega parka Ljubljansko barje
Tina Trampuš, Zavod RS za varstvo narave, OE Piran
Luka Kobale, Agencija New Moment
Udeleženci lahko svojo prisotnost na izobraževanjih potrdijo v Turistično informacijskem centru Koper (tic@koper.si ali 05 6646 403) ali na Krajevni skupnosti Šmarje (ks.smarje@siol.net ali 05 6569 600).

LOGOTIPI EU 2-01

Projekt »Zakladi Istre 2012« je del NIP LAS Istre 2012, delno ga sofinancira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja. Za vsebino projekta je odgovorna Mestna občina Koper. Organ upravljanja za Program razvoja podeželja RS 2007-2013 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.