DomovArhivBliža se rok za vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav

Bliža se rok za vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav

Arhiv Preglej vse novice
Deli vsebino

Po pisanju Primorskih novic si bo v Istri moralo vsaj 3100 gospodinjstev do konca leta 2015 priskrbeti malo komunalno čistilno napravo. Takšen nakup čaka vse lastnike stavb v naseljih, kjer ni predvidena gradnja kanalizacije in imajo zdaj komunalne odpadne vode speljane v greznico. Datum velja za vsa vodovarstvena in zaščitena območja (, medtem ko bodo drugje lahko z zamenjavo greznic počakali do 31. decembra 2017, dodajajo Primorske novice.

Lani v Kopru in Ankaranu izpraznili in očistili 1629 greznic

Po tem datumu bo dokončno prepovedana uporaba obstoječih greznic, ki zaradi nestrokovnih vgradenj ali dotrajanosti obremenjujejo in onesnažujejo okolje. Kot nadaljujejo Primorske novice, v Komunali Koper so na območju koprske občine evidentirali 51 upravljavcev malih komunalnih čistilnih naprav, medtem ko so v Občini Ankaran popisali le dve takšni napravi. Na Koprskem so našteli 4051 greznic, v ankaranski občini pa 155. Lani so v obeh občinah izpraznili in očistili 1629 greznic in v čistilno napravo na Srminu pripeljali za 10.000 kubičnih metrov grezničnih gošč in blata.

Na območjih, kjer je predvidena gradnja kanalizacije ne bo treba vgraditi novih naprav

Občanom ne bo treba vgraditi malih komunalnih čistilnih naprav na območjih, kjer so občine v prihodnje predvidele gradnjo kanalizacijskega omrežja (aglomeracije z določeno gostoto prebivalstva). O natančnih lokacijah bodo v Komunali Koper v naslednjih tednih obvestili vse krajevne skupnosti, občani pa se bodo lahko individualno posvetovali v svetovalni pisarni Komunale Koper.

Po nekaterih ocenah bo treba z malimi komunalnimi čistilnimi napravami zamenjati vsaj 1600 dosedanjih greznic na območju Kopra. V Izoli predvidevajo, da bo takšnih primerov najmanj 700, v piranski občini pa 800, navajajo Primorske novice.

Država veliko odgovornosti položila na pleča občanov, komunalnih podjetij in občin

Poznavalci razmer opozarjajo, da je država na tem področju sprejela zelo restriktivno uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode, ki jo bo na terenu zelo težko uresničiti in ugoditi vsem evropskim direktivam. Tudi v komunalni zbornici so večkrat opozorili na nepripravljenost države, ki zdaj vse obveznosti prelaga na pleča državljanov in komunalnih podjetij, pišejo današnje Primorske novice.

Cene malih komunalnih čistilnih naprav se gibajo med 2500 do 8000 evrov, odvisno od dimenzije, ki je prilagojena številu uporabnikov, brez gradbenih del. Alan Peroša, ki v Komunali Koper vodi področje kanalizacije, opozarja na previdnost občanov pri nakupu tovrstnih naprav. Te morajo biti kakovostne, potrebno je razmisliti tudi na možnost dobave rezervnih delov ter na enostavno vzdrževanje. Ob tem je zelo pomemben podatek, da naprave morajo biti skladne z zahtevami upravljavca.

Priporočljiva vgradnja malih komunalnih čistilnih naprav za več objektov

Čistilno napravo je mogoče vgraditi namesto ali tudi direktno v obstoječo greznico, če je ta ustreznih dimenzij. Peroša je za Primorske novice pojasnil, da »to pomeni, da v greznico postavimo celotno čistilno napravo, torej posodo z vgrajenim sistemom, če konstrukcija in gabariti obstoječe greznice to dopuščajo. Tako prihranimo stroške, saj obstoječe greznice ni treba razbijati oz. iskati primernega mesta in opravljati posebni izkop za postavitev čistilne naprave«. V kolikor je možno, naj uporabniki vgradijo čistilno napravo za več objektov, saj se s tem znižujejo stroški nakupa in obratovanja naprave.

Komunala Koper pregleda in oceni obratovanje male komunalne čistilne naprave

V Komunali Koper so male komunalne čistilne naprave dolžni prazniti enkrat na tri leta, občani pa lahko zaprosijo za dodatni dve praznjenji v primeru, če pride do preobremenitve naprave. Za uporabnike je med drugim pomembno, da se jim bodo znižali zneski na položnicah, saj bodo v prihodnje zaradi učinka čiščenja male komunalne čistilne naprave plačevali desetkrat nižjo okoljsko dajatev za obremenjevanje okolja pri odvajanju odpadnih voda.

Po vgradnji male komunalne čistilne naprave se bodo na teren odpravili uslužbenci Komunale Koper, ki bodo opravili oceno obratovanja in pregledali, ali izpust prečiščene vode ustreza predpisanim standardom. Ocena obratovanja se obnavlja vsake tri leta.

Primorske novice zaključujejo, da je država za upravljavce malih čistilnih naprav predvidela kar nekaj obveznosti. Med drugim bodo morali lastniki naprav z zmogljivostjo manjšo od 50 populacijskih enot (oz. uporabnikov) hraniti dokumentacijo o opravljenih delih na napravi, podatke o ravnanju z blatom in izrednih dogodkih med obratovanjem. Za nadzor nad izvajanjem določil državne uredbe je pristojna inšpekcija za varstvo okolja.

Svetovalna pisarna na Srminu

Komunala Koper je v torek odprla svetovalno pisarno na sedežu Centralne čistilne naprave na Srminu (železniška cesta 10), v kateri občanom nudijo informacije o vgradnji malih komunalnih čistilnih naprav. Odprta bo vsak torek, med 14. in 17. uro. Občani lahko vprašanja pošljejo tudi prek elektronske pošte kanalizacija@komunalakoper.si Zaradi možnosti individualnega podajanja informacij je priporočljivo obisk vnaprej najaviti preko elektronske pošte oz. telefonske številke 05/66 33 801.