DomovArhivDelničarji Luke potrdili spremembe statuta – MOK napovedala tožbo

Delničarji Luke potrdili spremembe statuta – MOK napovedala tožbo

Arhiv Preglej vse novice
Deli vsebino

Po pričakovanjih so bile na današnji skupščini sprejete vse predlagane spremembe statuta družbe Luke Koper, med njimi tudi ta, da bi za glasovanje o razrešitvi predsednika in članov uprave zadostovala prisotnost navadne večine članov nadzornega sveta. O morebitni razrešitvi prvega moža Luke Koper Gašparja Gašparja Mišiča bi lahko tako po novem glasovali tudi samo nadzorniki, predstavniki kapitala, brez predstavnice lokalne skupnosti in seveda predstavnikov zaposlenih. Kot vse kaže pa se tudi tokrat obeta blokada sprejetih sprememb statuta,  Mestna občina Koper je namreč že napovedala vložitev izpodbojne tožbe.

V skladu s spremembami statuta, ki jih je predlaga Slovenska odškodninska družba (Sod) kot zastopnica države, bi namreč za sklepčnost nadzornega sveta pri imenovanju in odpoklicu člana uprave oziroma predsednika uprave ali delavskega direktorja potrebna navzočnost vsaj polovice nadzornikov, pri čemer mora biti najmanj polovica prisotnih nadzornikov predstavnikov kapitala, od katerih mora biti prisoten tudi predsednik nadzornega sveta ali njegov namestnik.

Ta sprememba odpira vrata morebitnemu odločanju o odpoklicu sedanjega predsednika uprave Gašparja Gašparja Mišiča. Nadzorni svet na svoji januarski seji o tem ni mogel glasovati, saj je bilo na glasovanju prisotnih le pet nadzornikov, predstavnikov kapitala, ni pa bilo predstavnice lokalne skupnosti Sabine Mozetič in treh nadzornikov iz vrst zaposlenih. Po zdaj veljavnem statutu pa je za glasovanje potrebna prisotnost vsaj dveh tretjin oz. šestih članov nadzornega sveta.

Nadzorni svet bi poleg tega podal predhodno soglasje k prenosu in obremenitvi nepremičnin družbe oziroma njenih odvisnih družb. Predlagane spremembe statuta predvidevajo tudi, da predsednika in člane uprave imenuje in razrešuje nadzorni svet, delavskega direktorja kot člana uprave pa imenuje in razrešuje nadzorni svet na predlog sveta delavcev.

Predlagani novi statut določa še, da morajo predsednik in člani uprave, z izjemo delavskega direktorja, imeti najmanj univerzitetno izobrazbo in vsaj pet let delovnih izkušenj na vodstvenih položajih v velikih družbah. Omenjeni pogoji sicer ne morejo veljati za sedanjega predsednika uprave Gašparja Mišiča, ker je bil ta imenovan po starih pogojih.

V nadaljevanju skupščine je Gašpar Gašpar Mišič delničarjem predstavil stanje na področju odškodninskih postopkov zoper člane uprave pod vodstvom Roberta Časarja in nekatere člane takratnega nadzornega sveta. Seznanil jih je s tem, da namerava uprava družbe tu izvesti skrben pregled že sproženih odškodninskih postopkov ter presoditi o smiselnosti nadaljevanja že začetih tožb. Predsednik uprave je delničarjem predstavil tudi ključne investicijske projekte družbe.