DomovArhivHočevar bo direktor vodovoda še nadaljnja štiri leta

Hočevar bo direktor vodovoda še nadaljnja štiri leta

Arhiv Preglej vse novice
Deli vsebino

Sicer sta na razpis za direktorja vodovoda prispeli dve ponudbi, poleg ponudbe Zdravka Hočevarja še ponudba Egona Novaka iz Sežane, zastopnika in solastnika podjetja Iras nova, ki se ukvarja z informacijskimi in računovodskimi storitvami. Vendar so se trije župani, Boris Popovič, Peter Bossman in Igor Kolenc, ki sestavljajo skupni organ upravljanja, strinjali, da je dosedanji direktor pripravil boljši program dela za prihodnja štiri leta.

»V novem mandatnem obdobju bom pravzaprav nadaljeval začeto delo in sledil zastavljenim ciljem,« je na naše vprašanje, kako si je zamislil prihodnja štiri leta za krmilom Rižanskega vodovoda Koper, odgovoril Zdravko Hočevar. Ob tem pa dodal: »To so vsi razvojni programi, s katerimi se že vrsto let ukvarjamo. Mednje zagotovo sodi dolgoročni vodni vir, ki ga Istrani nujno potrebujemo, izboljšave na sistemu upravljanja vodovodnega sistema, daljinskega odčitavanja porabe vode in katodne zaščite, nadgradnja programske opreme in še, vse s ciljem zagotavljati varno in zdravo pitno vodo na vseh domačih pipah tudi v bodoče.«

Potem ko bosta Mestna občina Koper in Občina Ankaran opravili delitveno bilanco se bo v organu upravljanja trem županom pridružil tudi ankaranski Gregor Strmčnik, ključ za delitev pa bo bodisi poraba vode bodisi število občanov.