DomovArhivIzjava za javnost Študentske liste Burja o dogajanju na ŠOUP

Izjava za javnost Študentske liste Burja o dogajanju na ŠOUP

Arhiv Preglej vse novice
Deli vsebino

Študentska lista Burja,

listaburja.wordpress.com

lista.burja2@gmail.com

 

 

 

Koper, 12. 11. 2013

Izjava za javnost Študentske liste Burja o dogajanju na Študentski organizaciji Univerze na Primorskem

Javnost smo že seznanili s tem, da je Študentska lista Burja, ki jo sestavlja več združenih študentov, želela nastopiti na volitvah kot programska in samostojna študentska skupina, ki ni odvisna od študentskih in političnih lobijev, ki so v komaj desetletju uničili študentsko obštudijsko gibanje Univerze na Primorskem.

S filigransko natančnostjo so bili prav vsi predstavniki Študentske liste Burja izločeni iz volitev, brez pravih razlogov. Kot uradna zavrnilna razloga sta po odločbi, ki nam je bila izročena, neustrezno izpolnjena kuverta in nepravilno izpolnjeni kandidacijski obrazci. Povsem sporen sklep Pritožbene komisije ŠOUP, ki jo je vodila Janja Petan, nima nobene podlage, saj smo korektnost oddaje in izpolnitve obrazce celo posneli. Sklepi nam niti niso bili vročeni individualno, poleg tega pa iz njih ni razvidno, katere naj bi bile nepravilnosti v obrazcih.

Neštetih nepravilnosti delovanja ŠOUP pri izvedbi volitev ne bomo niti več ponavljali, saj smo se v kratkem času, ko smo kot posamezniki želeli prenoviti in izboljšati življenje in položaj študentov Univerze na Primorskem, seznanili s postopki, ki že 10 let spremljajo delovanje ŠOUP. To je organizacija, kjer ne veljajo nobena pravila, kjer nekaj posameznikov brez časti, ki so v pogostih kriminalističnih preiskavah, netransparentno upravlja in nadzira sto tisoče evrov študentskih sredstev in pravila igre kroji po svojih željah.

Študentski zbor ŠOUP se je konstituiral pred nekaj dnevi, čeprav so imenovani študenti, ki so sodelovali na prirejenih volitvah, dobro vedeli, da gre za umazano igro, kjer smo bili izločeni z izmišljenimi razlogi. Predsedstvu ŠOUP predseduje Seit Demiri, ki je ob izvolitvi dejal, da je eden izmed njegov glavnih ciljev, da bi se “v oblikovanje novih vsebin aktivno vključilo čim več študentov”. Lepa želja, ki žal ne bo izpolnjena, dokler se bo na ŠOUP nadaljevala tradicija prirejanja volitev, ki je ne obsoja prav noben organ v Sloveniji, še najmanj pa krovna Študentska organizacija Slovenije (ŠOS), kjer si z vljudnostnimi frazami zatiskajo oči pred našimi pritožbami in so nas v pritožbi odslovili kot nepristojni.

Opozarjamo, da je večina aktov, ki urejajo delovanje ŠOUP, v neskladju s predpisi v Sloveniji in so večinoma javnosti skriti, saj niso nikjer objavljeni in jih praktično ni možno dobiti.  V nasprotju so tudi z akti ŠOS, kjer pa jih ne glede na številna javna opozorila v preteklosti to sploh ne moti.

Menimo, da je ŠOS sostorilka množičnih nepravilnosti, ki se že leta dogajajo na ŠOUP. ŠOS je bila redno seznanjena s sumi oškodovanja svoje entitete na Primorskem in o njenem avtokratskem vodenju, zaradi katerega so se študenti Univerze na Primorskem tako rekoč plebiscitarno oddaljili od nje.  ŠOUP – brez nobenih posledic – kot edina študentska organizacija v Sloveniji nima javno objavljenih finančnih poročil, kar strogo terjajo pravila o finančnem poslovanju, ki so bila sprejeta na ŠOS.

ŠOS, ki ima in je imela vse vzvode, da normalizira stanje na ŠOUP, tega v 10 letih ni storila in zato ne pričakujemo od nje več nobene pomoči, ker gre za očitno skupno delovanje v škodo študentov Univerze na Primorskem.  To potrjuje tudi dejstvo, da so kriminalisti v letu 2012 preiskovali sum gospodarskega kriminala na ŠOUP in vložili ovadbe proti dvema osebama, ki še vedno držita vse niti finančnega poslovanja te organizacije v svojih rokah.

Zavoljo tega besed predsednika ŠOS Mitje Urbanca, ko je dejal »spoštovanje pravnih in etičnih načel, transparentnost in nepolitičnost niso zgolj besede, zapisane v študentski ustavi, temveč morajo biti brez izjeme splošna praksa vseh aktualnih in potencialnih študentskih predstavnikov«, ne moremo jemati resno, saj je že javno znano, da na ŠOS eno govorijo, drugo pa počnejo že vrsto let.

Menimo, da so zadnji dogodki kaplja čez rob pri dolgoletnem spornem delovanju ŠOUP, kjer se samostojnim in neobremenjenim študentom načrtno in brez izbire sredstev onemogoča sodelovanje pri upravljanju organizacije. Zato je skrajni čas, da Nadzorna Komisija ŠOS, ki ji predseduje študent Univerze na Primorskem Anis Dulić, začne delovati v skladu s svojim namenom in opravljati svoje delo vestno in pošteno.

Zaradi številnih in ponavljajočih sumov netransparentnega delovanja ŠOUP zahtevamo vzpostavitev legalnega stanja v tej organizaciji in uporabo vseh zakonitih sredstev, ki so na voljo, da bi se študentska organizacija vrnila študentom in ne zastarelim funkcionarjem. V kolikor se volitve na ŠOUP ne bodo ponovile na demokratičen način, zahtevamo skrajni ukrep, in sicer brisanje ŠOUP iz registra študentskih organizacij vse do vzpostavitve zakonitega delovanja.

Na zadnje pa pozivamo vse študente Univerze na Primorskem, vse študente drugih univerz, dijake, učence, društva, organizacije in tudi vse druge aktivne državljane, da nam pomagajo pri vzpostavitvi normalnega stanja v ŠOUP in naj glasno z nami zavrnejo nepravičnosti, ki se s podporo ŠOS dogajajo na primorski študentski organizaciji.

 

 

Lista študentska Burja