DomovArhivKako do najema poslovnega prostora v lasti Mestne občine Koper?

Kako do najema poslovnega prostora v lasti Mestne občine Koper?

Arhiv Preglej vse novice
Deli vsebino

Mestna občina Koper oddaja poslovne prostore, ki so v njeni lasti, po metodi javnega zbiranja ponudb ali javne dražbe, ob izpolnjevanju zakonsko določenih pogojev, pa tudi na podlagi neposredne pogodbe.

»Postopek je preprost. Interesenti na Mestno občino Koper naslovijo vlogo za najem poslovnega prostora, v kateri opredelijo, kateri poslovni prostor jih zanima in kakšno dejavnost bi želeli v njem opravljati. To je poleg strategije Mestne občine Koper tudi podlaga za objavo javnega zbiranja ponudb«, pojasnjuje predstojnica urada za nepremičnine Mestne občine Koper Maja Šviligoj Cernaz in dodaja, da bo občina naslednji razpis za oddajo na uradni občinski spletni strani www.koper.si in v Uradnem listu Republike Slovenije objavila predvidoma marca 2014. V razpisni dokumentaciji so podrobne informacije tako o prostorih namenjenih oddaji, kakor tudi o načinu prijave na razpis.

V času trajanja razpisa si zainteresirani ponudniki prostore, ki so namenjeni oddaji, lahko ogledajo, prav tako pa se za dodatna pojasnila in pomoč lahko obrnejo na strokovne službe Mestne občine Koper.

Na razpisu uspe tisti ponudnik, ki ponudi najvišjo najemnino oz. doseže najvišje število točki pri izpolnitvi drugih pogojev iz razpisa. Kot pojasnjuje Sviligoj Cernazova najemnima namreč ni edini kriterij. »Upošteva se tudi načrtovana višina vlaganj v poslovni prostor in poslovni načrt dejavnosti«, dodaja sogovornica.

Z izbranimi ponudniki občina sklene najemno pogodbo za dobo največ petih let z možnostjo podaljšanja.