DomovArhivKanalizacijsko omrežje na Škofijah tudi uradno predano namenu

Kanalizacijsko omrežje na Škofijah tudi uradno predano namenu

Arhiv Preglej vse novice
Deli vsebino

Potem, ko je koprska občina pred štirimi leti sklenila kar 1,5 milijona evrov vredno naložbo v kanalizacijsko omrežje na Škofijah, šlo je za prvo fazo, v okviru katere so Škofije dobile dobra dva kilometra fekalne in prav toliko kilometrov meteorne kanalizacije, kot tudi ureditev manjšega dela javnega vodovodnega omrežja na tem območju, je v letošnjem nadaljevala še s tako imenovano drugo fazo.
logo_essr
Ta je obsegala izgradnjo kanalizacijskega omrežja na preostalem delu Spodnjih Škofij in na območju zaselka Čuk, v okviru katere je bilo zgrajenih dobrih 400 metrov meteorne kanalizacije in 1,2 kilometra fekalne kanalizacije, ki je sedaj priključena na obstoječi zbirni fekalni kanal Škofije –Iplas – CČN (ta odpadno vodo odvaja v centralni kanalizacijski sistem mesta Koper oziroma v centralno čistilno napravo). Poleg tega je občina v okviru del rekonstruirala del obstoječega vodovodnega omrežja na tem območju, naložba pa je predvidevala tudi izvedbo 125 hišnih priključkov in 99 vodovodnih priključkov.

Druga faza je bila težka približno 1,1 milijona evrov, od katerih je koprska občina prispevala 540 tisoč, večji del, blizu 570 tisoč evrov, pa je pridobila iz naslova evropskega sklada za regionalni razvoj.

Še pred poletjem pa se je sklenila tudi gradnja ločenega sistema kanalizacije v Bragetih. V okviru 370 tisoč evrov težke naložbe, od katerih je 163 tisoč evrov sredstev evropskega sklada za regionalni razvoj, so Brageti dobili 641 metrov fekalne kanalizacije, ki pobira odpadne vode 14 objektov na tem območju in jo pripelje v novozgrajeno črpališče. To prečrpava vodo skozi 311 metrov na novo zgrajenega tlačnega voda v fekalni kolektor Hrvatini – Fajti, nato pa v centralno čistilno napravo na Serminu. Mestna občina Koper je poleg tega zgradila tudi 142 metrov meteorne kanalizacije, z evropskimi sredstvi pa je uspela urediti tudi dotrajano cesto skozi Bragete.

Operacija se je izvedla v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi za obdobje 2013-2015.« Z nepovratnimi sredstvi bo sofinanciran del javnih izdatkov za upravičene stroške operacije v višini 85% vseh potrjenih javnih upravičenih izdatkov.