DomovArhivKrajevna skupnost Bertoki: Od novih igrišč do večje prometne varnosti

Krajevna skupnost Bertoki: Od novih igrišč do večje prometne varnosti

Arhiv Preglej vse novice
Deli vsebino

Kaj se trenutno dogaja v vaši krajevni skupnosti?

»Pred kratkim smo dokončno pripravili letno poročilo za leto 2013 in končali s pregledom in oceno uspešnosti izvedenih projektov v lanskem letu. Sicer pa se trenutno izvajajo zaključna dela pri urejanju okolice novega igrišča z igrali v Pradah, ki smo ga sofinancirali skupaj z Mestno občino Koper. Po že zgrajenem otroškem igrišču v Bertokih, se bodo tako svojega urejenega in varnega igrišča kmalu lahko razveselili tudi naši najmlajši krajani iz Prad.«

Katere naložbe so bile narejene v letu 2013 in katere vas čakajo letos?

»Čeprav smo bili primorani v restriktivno načrtovanje odhodkov za večje investicije, smo v lanskem letu uspešno izvedli rekonstrukcijo in asfaltiranje ceste na Serminu, ki je za našo KS predstavljala velik finančni zalogaj. Kljub težkim časom, smo s pomočjo namenske donacije podjetja Petrol d.d., Skladišče Instalacije Sermin, tudi to investicijo uspešno zaključili.
Žal trenutno še vedno ostaja v veljavi uredba vlade RS, ki vsebuje določila o izgradnji bencinskega servisa Bertoki, saj na državni ravni vse prevečkrat naletimo na gluha ušesa, ki ne znajo ali ne želijo prisluhniti potrebam lokalnih skupnosti. A vendarle, tudi tukaj smo naredili korak naprej, za kar bi se rad zahvalil županu Borisu Popoviču, ki je v naših idejnih predlogih ureditve tega območja uvidel možnost razvoja novih vsebin. Na osnovi le-teh je MOK pripravila elaborat programske in prostorske zasnove za ureditev območja ob cerkvi “Bertoki-Lazaret” ter Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta(OPPN), ki na tej lokaciji predlaga ureditev večnamenskega javnega prostora, trga oz. parka za družbeno in družabno življenje. Tudi sicer v naši KS veliko pozornost posvečamo prometni problematiki, saj se v KS Bertoki nahaja tudi stičišče pomembnih cest, kar pomeni izrazito povečanje tranzitnega prometa skozi naše kraje. V proračunu za leto 2014 so tako predvidena sredstva za ureditev krožišča in signalizacije na Pobeški cesti, na zelo nevarnem križišču pri odcepu lokalne ceste za Koper. Prav tako načrtujemo ureditev cestišča in pločnika na cesti Borcev, saj je tam zaradi dveh otroških vrtcev in šole potreba po varnih prometnih razmerah toliko večja. V Pradah pa pričakujemo ureditev grbin za umirjanje prometa.«

Kakšne so želje vaše KS za v prihodnje?

»Tukaj so naši cilji jasni in strmijo k izboljšanju infrastrukture našega kraja, saj se KS Bertoki iz nekdanje vaške periferije hitro razvija v aktivno predmestje Kopra, kljub temu pa želimo, tudi s pomočjo številnih društev iz naše KS, ohranjati vaški značaj predvsem v tradiciji in običajih.«