DomovArhivMOK objavila razpis za dodelitev štipendij

MOK objavila razpis za dodelitev štipendij

Arhiv Preglej vse novice
Deli vsebino

Mestna občina Koper nadarjene študente iz socialno šibkejših družin v našem okolju z dodelitvijo štipendij podpira že deseto leto zapored, in je do danes tako vsega skupaj dodelila že 46 štipendij za študij doma in 18 štipendij za študij v tujini. Za letošnje leto je poleg tega razpisanih dodatnih 6 štipendij, 4 za študij doma in 2 za študij v tujini, pri čemer velja opozoriti, da bodo štipendije za študij v Sloveniji podeljene samo za naslednja področja naravoslovje, matematika, računalništvo, tehnika, proizvodne tehnologije, gradbeništvo, kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo, veterinarstvo, zdravstvo in sociala.

Sicer pravilnik predvideva dodelitev štipendij tistim dijakom, ki so dosegli najmanj prav dober splošni učni uspeh v zadnjem šolskem letu in študentom, ki so v preteklem študijskem letu dosegli povprečno oceno najmanj 8. Kandidati morajo priložiti tudi dokazila o posebni nadarjenosti (potrdila o posebnih uspehih na raznih tekmovanjih, objave člankov, sodelovanja v raziskovalnih projektih, dokazila o posebnih uspehih na športnem ali umetniškem področju ipd.). Komisija za dodelitev štipendije, ki jo imenuje župan in jo sestavljajo predstavnik Odbora za družbene dejavnosti Mestne občine Koper in dva predstavnika občinske uprave, upošteva tudi dohodke družine, in sicer tako, da mesečni bruto dohodek na družinskega člana ne sme presegati 80% povprečne bruto plače v Republiki Sloveniji.

JAVNI RAZPIS