DomovArhiv»Ne z žago, z motorko režejo vejo«

»Ne z žago, z motorko režejo vejo«

Arhiv Preglej vse novice
Deli vsebino

»V zakonu predvidena povprečnina v višini 522 evrov na prebivalca je nezadostna in nesprejemljiva,« so bili enotni župani in podžupani slovenskih občin združeni tako v Združenje Mestnih občin Slovenije (ZMOS), v Združenje občin Slovenije (ZOS) kot v Skupnost občin Slovenije (SOS). Zbrali so se na novinarski konferenci, med njimi je Mestno občino Koper zastopal podžupan Peter Bolčič, v Ljubljani v dvorani državnega sveta, in sicer ob današnji obravnavi predloga zakona o izvrševanju državnega proračuna v DZ. Upajo, da bo državni svet sprejel veto na zakon o izvrševanju proračuna. Ne nazadnje tudi poslanci prihajajo iz občin in “ne z žago, z motorko režejo vejo, na kateri sedijo,” kot je dejal predsednik ZMOS Bojan Kontič.

Kot je pojasnil predsednik ZOS Robert Smrdelj, so svoja izhodišča že v začetku zelo prilagodili in svojo zahtevo iz povprečnine, ki bi po zakonsko določenem izračunu morala znašati precej prek 600 evrov, spustili na 536 evrov. Vsaka določitev povprečnine pod 535 evri pa bi za občine pomenila manj prihodkov, kot jih dobijo v letošnjem letu, zato odgovornosti za podpis dogovora niso mogli prevzeti.

V občinah namreč opozarjajo na vse večji razkorak med prihodki, ki so jim dodeljeni skozi povprečnino, in odhodki za naloge, ki so po zakonu obvezne. Smrdelj je opozoril, da so nekatere občine že težko plačilno sposobne. Predsednik SOS Ivan Žagar pa je dodal, da se krnijo programi in so ogrožene tudi razvojne naloge.
Dodal je, da so občine dogovor za letos podpisale “v dobri veri”, da bo realno prišlo do znižanja njihovih stroškov, a učinkov ne čutijo, nekaj ukrepov pa je celo pomenilo dodatne stroške. Zato so za prihodnje leto predlagali, da se namesto vnaprejšnjega upoštevanja ocen, pri katerih so z vlado povsem narazen, naknadno naredi poračun na podlagi dejanskih prihrankov.

Smrdelj je opozoril tudi na zmanjševanje sredstev za sofinanciranje investicij. Ta po njegovih besedah na podlagi 21. člena zakona o financiranju občin v največji meri pripadejo šibkejšim občinam, ki so z nižanjem teh sredstev tudi najbolj prizadete. Spomnil je na dogovor za letos, da bodo občinam pripadla v višini dveh odstotkov skupne primerne porabe, pri čemer bi en odstotek izplačali v letu 2016. A se je zdaj na ta odstotek pozabilo, je dejal.
Po besedah predsednika ZMOS Kontiča pa je zakon o izvrševanju državnega proračuna zanje nesprejemljiv tudi zaradi določila, da občinam prihodki iz dohodnine pripadajo le do višine primerne porabe. “To je odtujitev občinskega denarja,” je poudaril Kontič, pri čemer je napovedal, da bodo ustavno sodišče povprašali, ali lahko DZ na predlog vlade z nekim drugim zakonom negira sistemski zakon, kar zakon o financiranju občin vsekakor je.

Sicer pa jim, kot je dejal Miloš Senčur iz ZMOS, preostane le možnost ustavnega spora, pri čemer je ustavno sodišče presojo s financiranjem povezanih vprašanj že začelo. Je pa bilo danes slišati tudi drugačne predloge. Župan Bohinja Franc Kramar je na primer pozval, da bi, ker so bili dosedanji pogovori brezplodni, vsi skupaj za en dan zaprli vrtce.