DomovArhivObčinski otroški parlament

Občinski otroški parlament

Arhiv Preglej vse novice
Deli vsebino

Sejno sobo Pretorske palače, v kateri običajno zaseda občinski svet MO Koper, so danes napolnili otroci osnovnih šol koprske občine in razpravljali o letošnji temi, ki so jo poimenovali Izobraževanje in poklicna orinetacija.

Vse prisotne so pozdravili vodja Urada za družbene dejavnosti in razvoj MOK Timotej Pirjevec, generalna sekretarka Zveze prijateljev mladine Slovenije Breda Krašna in predsednik Društva prijateljev mladin Koper Robert Trunkl in jih spodbudili k razvoju konstruktivne debate ter jim zaželeli še obilico uspehov pri nadaljnem izobraževanju in izbiri poklicne poti.

Program Otroški parlament je nacionalni program, ki se že od leta 1990 izvaja po vseh šolah v Sloveniji.

Na občinskem nivoju program vodijo društva oz. zveze prijateljev mladine v sodelovanju z osnovnimi šolami. Društvo prijateljev mladine Koper izpeljuje ta program na občinskem in regijskem nivoju (za Obalno-kraško regijo) in se pri tem povezuje z DPM Izola, DPM Piran in Medobčinskim DPM Sežana.

Gre za program vzgoje otrok in mladostnikov za demokracijo in predstavlja eno od izvirnih oblik spodbujanja otrok k izražanju lastnih mnenj o zanje pomembnih vprašanjih. Temo vsakega naslednjega parlamenta na demokratičen način izberejo mladi parlamentarci, ki so predstavniki učencev svoje regije, na nacionalnem parlamentu. Ta oblika demokratičnega dialoga se ob pričetku šolskega leta prične na posamezni šoli (šolski parlamenti) ter pred pomladjo nadaljuje na občinski in regionalni ravni ter se končno zaključi na državni ravni – na nacionalnem otroškem parlamentu, ki poteka v Državnem zboru Republike Slovenije.

Izbrani predstavniki šol Mestne občine Koper na dan izvedbe občinskega parlamenta dopoldan predstavijo mnenja učencev svoje šole v treh tematskih delavnicah, ob 11. uri pa se dogajanje preseli v občinsko palačo, ko v prostoru, kjer mestni svetniki zasedajo na občinskih svetih, predstavijo svoja stališča in parlamentirajo.

Teme otroških parlamentov od leta 1990 naprej so bile: Otrokom zdravo in varno okolje, Prosti čas, Otrokom prijazno šolo, Brez nasilja za prijateljstvo, Moč prijazne besede, Da bi zmogel reči ne, hvala – alkoholu, cigaretam, drogam in vsem oblikam nestrpnosti, Imam pravico – imaš pravico, Danes sem ti in ti si jaz, Otroci in mediji, Imava se rada, Hočem, torej zmorem, Moj prosti čas, Otroštvo brez nasilja in zlorab, Humani medosebni odnosi in zdrava spolnost, Mladi in Evropa, Tabuji – prepovedane stvari, Naše mnenje o devetletki, Zabava in prosti čas mladih, Ljubezen in spolnost.