DomovArhivKomunala Koper s posebno akcijo zbiranja zelenega reza

Komunala Koper s posebno akcijo zbiranja zelenega reza

Arhiv Preglej vse novice
Deli vsebino

Komunala Koper začenja z akcijo zbiranja zelenega reza po posameznih Krajevnih skupnostih znotraj Mestne občine Koper in v Občini Ankaran.

Akcija bo trajala med marcem in aprilom, v tem času pa bomo v sodelovanju s krajevnimi skupnostmi izbrali primerne lokacije za postavitev 5m³ zabojnikov, kjer bomo zbirali samo zeleni rez. Zelo pomembno je, da se v te – namenske zabojnike ne odlaga nobena druga vrsta odpadkov, niti biološko razgradljivih odpadkov iz gospodinjstev.

Komunala Koper akcijo začenja v KS Škofije in KS Ankaran, lokacije namenskih zabojnikov navajamo v nadaljevanju:

KS Škofije (zabojniki bodo na lokacijah do torka, 17. marca 2015)

1. Tinjan (ob zbiralnici – ekološkem otoku)
2. Plavje ( pri pokopališču)
3. Zg. Škofije (ob zbiralnici pri cerkvi)
4. Sp. Škofije (v centru, ob nekdanjem bencinskem servisu)

KS Hrvatini (zabojniki bodo na lokacijah do srede, 18. marca 2015)

1. Ob avtobusnem postajališču Fajti
2. Pri pokopališču Sv. Brida
3. Pri pokopališču Lovran

V času med četrtkom, 20. marca in ponedeljkom, 23. marca bo Komunala Koper zabojnike za zeleni rez postavila na območjih KS Olmo – Prisoje in KS Šalara.
ZAKAJ ZELENI REZ V NAMENSKE ZABOJNIKE?

Tovrstnih odpadkov ne smemo nikoli odložiti v nenamenske zabojnike, kot je na primer zabojnik za preostanek odpadkov (črn), ali v druge zabojnike na ekoloških otokih. V manjših količinah jih  lahko odložimo le v rjavi zabojnik za biološko razgradljive odpadke.

S pravilnim zbiranjem zelenega reza lahko, kot pri biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkih, pridobimo dragoceno surovino, ki je primerna za nadaljnje kompostiranje. Tako preprečujemo onesnaževanje okolja, ker odpadek ne konča na deponijo ali v sežigalnico, odpadek pa s primerno predelavo vrnemo v naravni snovni krog, v obliki gnojila – komposta.