DomovArhivOdprt zbirni center za odpadke Sermin

Odprt zbirni center za odpadke Sermin

Arhiv Preglej vse novice
Deli vsebino

Novo pridobitev sta s prerezom traku obeležila v.d. direktorja Komunale Koper Gašpar Gašpar Mišič in koprski župan Boris Popovič, ki sta zbrane tudi nagovorila.

»Odprtje zbirnega centra na Serminu je le prvi korak v smeri zmanjševanja količine odpadkov, ki mu bo sledilo postopno zapiranje zbirnega centra v Sv. Antonu. V prihodnosti si želimo doseči tudi zbiranje in ločevanje odpadkov na samem izvoru ter tako bistveno zmanjšati, celo prepoloviti količino odpadkov,« je povedal Gašpar Mišič in pojasnil, da lahko ta cilj občina doseže že v dveh oziroma treh letih, v kolikor bodo občani razumeli, da je treba ločevati in reciklirati. »Mestna občina Koper si bo prizadevala, da bo nadaljevala pot zelene občine, da bo nadaljevala s programom »Zero waste« občine, torej občine z nič odpadki

»Komunala mora delati za ljudi, za občane, vi ste naša podaljšana roka in ponosni smo na vaše delo,« je uvodoma dejal prvi mož koprske občine in spomnil, s kakšnimi težavami se je na področju odlaganja in obdelave odpadkov pred leti srečevala koprska občina, ko je morala deponijo v Sv. Antonu zapreti kar čez noč. To je bistveno zvišalo stroške poslovanja Komunale Koper, vendar je občina takrat poiskala druge rešitve, med njimi tudi vzpostavitev novega zbirnega centra odpadkov, vse s ciljem v čim krajšem možnem času znižati položnice.

Zbirni center komunalnih odpadkov je namenjen predvsem občanom, ki lahko na tej lokaciji ločeno oddajo kosovne odpadke, kot so vzmetnice, sedežne garniture, pohištvo, električna in elektronska oprema, kot so mali in veliki gospodinjski aparati, hladilniki, zamrzovalne skrinje, televizorji, računalniki in monitorji, avtomobilske gume, odpadni les, kovine, odpadno steklo, odpadna plastika, kartonska embalaža, odpadni papir, steklena embalaža, mešana embalaža, oblačila in tekstil ter nevarni odpadki iz gospodinjstva.

V prvo fazo naložbe, s katero je objekt danes predan v uporabo, sta investitorja Mestna občina Koper in Komunala Koper vložili 766 tisoč evrov. Ta faza vključuje izvedbo nakladalne rampe za ločeno zbiranje kosovnih odpadkov, pripeljanih s strani občanov in drugih, premestitev manipulativnih površin za pretovor komunalnih odpadkov na zahodno stran območja, ureditev povozne tehtnice za vozila in tovor ob prihodu na območje, ureditev transportnih poti in dveh vhodov z namenom zagotovitve optimalne logistike premikov vozil in različnih vrst materiala, namestitev dveh tipskih kontejnerjev za potrebe upravljanja zbirnega centra in zaposlenih, ureditev platoja za pretovor komunalnih odpadkov preko dvovišinskega platoja in ureditev treh površin dimenzij 10 x 10 metrov, za zbiranje večjih kosovnih odpadkov ter vse potrebne priključke.
Druga in tretja faza v vrednosti 450 oz. 650 tisoč evrov, ki zajemata izgradnjo temeljnih plošč, nadstrešnic z električnimi instalacijami in razsvetljavo na dveh območjih, bo izvedena med letoma 2015 in 2018.

Zbirni center bo odprt od ponedeljka do petka, od 6.00 do 18.00 ure, v sobotah od 6.00 do 15.00. Obstoječi Zbirni center Dvori v Sv. Antonu ostane odprt in bo obratoval po obstoječem urniku, in sicer vsak dan, razen v nedeljah in praznikih, od 7.00 do 15.00 ure.

Vsak občan, ki je vključen v sistem rednega odvoza odpadkov, lahko z odrezkom položnice za smetarino brezplačno odda vse kosovne odpadke. Naj spomnimo, da se kosovni odpadki na celotnem območju Mestne občine Koper zbirajo tudi s pomočjo dopisnice po sistemu „od vrat do vrat“, ki ga lahko vsa gospodinjstva izkoristijo dvakrat letno.