DomovArhivOhranitev enotne MOK za obrambo pravne države

Ohranitev enotne MOK za obrambo pravne države

Arhiv Preglej vse novice
Deli vsebino

Potem ko je včeraj občinski svet MOK (s 24 glasovi ZA in 5 PROTI) podprl deklaracijo, ki jo je v proceduro vložilo 21 poslank in poslancev, so strokovnjaki danes predstavili argumente zanjo. S sprejemom deklaracije bo Državni zbor ohranil enotnost MOK in omogočil razpis lokalnih volitev na podlagi zakona.

Prav to je namreč ključno, saj je Ustavno sodišče s svojo odločitvijo, da mimo ustave in mimo zakona ustanovi občino Ankaran, preseglo meje, ki jih za različne veje oblasti določa ustava.

Z deklaracijo bo Državni zbor ohranil samostojnost zakonodajne veje oblasti, v katero je poseglo Ustavno sodišče. “Tudi Ustavno sodišče samo poudarja, da je zakonodajna oblast v rokah Državnega zbora in izvira iz mandata, ki ga pridobi na podlagi demokratičnih volitev,” je poudaril dr. Janez Čebulj ter dodal: “V primeru Ankarana je Ustavno sodišče prebilo meje delitve oblasti ter poseglo na polje Državnega zbora.”

Poudaril je, da je ključna težava odločbe Ustavnega sodišča v proceduralnem delu njene izvršitve, ki določa trajnost ustanovitve občine Ankaran in s tem enostavno onemogoča Državnemu zboru, da neko materijo uredi drugače, kar je sicer v njegovi pristojnosti. “Bistvo zakonodajne veje oblasti je, da lahko vedno in za vsako materijo išče drugačne rešitve,” je dejal dr. Čebulj.

Zato je prepričan, da je deklaracija ustrezen odziv na odločbo, saj spoštovanje Ustavnega sodišča enostavno ne more potekati tako, da bi Državni zbor kršil jasna določila ustave in zakonodaje.

Dr. Ivan Kristan je celo prepričan, da je to vprašanje najpomembnejše od osamosvojitve Slovenije. “Zame kot ustavnega pravnika je to vprašanje ključno za ohranitev pravne države,” je dejal. “Spoštovati moramo načelo delitve oblasti in Ustavno sodišče je sprejelo odločbo, ki je v direktnem nasprotju z zelo jasnimi določili Ustave ter poseglo na zakonodajno področje, kar je nesprejemljivo.”

Povsem jasno je namreč, da se lahko občina ustanovi samo z zakonom, kar pa je zgolj v pristojnosti Državnega zbora.

Poudaril je, da Ustava in zakon še vedno veljata in ju ni mogoče spregledati. “Morebitna izvršitev te odločbe bi pomenila razveljavitev pravne države,” je dejal dr. Kristan.

Da je deklaracija ustrezen odziv na odločbo Ustavnega sodišča, je izpostavil tudi dr. Franc Grad, ki je ob tem dejal: “Državni zbor ne more spoštovati ustanovitve občine Ankaran, ker bi s tem deloval proti Ustavi.”

Na vprašanje, zakaj se to vprašanje ureja z deklaracijo in ne z novelo zakona, je dr. Grad pojasnil: “Običajno Državni zbor ureja vprašanja z zakonom, a v tem primeru to enostavno ni mogoče, saj je Ustavno sodišče ustanovilo občino z odločbo in s tem onemogočilo, da se vprašnje uredi s spremembo zakona, ker tega enostavno ni.”

Ob tem je izpostavil, da je spoštovanje zakonodajne veje oblasti hkrati pravica, a tudi dolžnost Državnega zbora. “Zato je nujno, da Državni zbor vztraja pri tem, da se občine lahko ustanovijo samo z zakonom, kot to jasno določa Ustava,” je dodal in poudaril, da se tudi on strinja s tem, da gre v tem primeru za vprašanje temeljnega odnosa med Ustavnim sodiščem in Državnim zborom in ne samo za ustanovitev ene občine.
10. izredna seja OS MOK: