DomovArhivOživitev okolice v Črnem Kalu

Oživitev okolice v Črnem Kalu

Arhiv Preglej vse novice
Deli vsebino

Krajevni skupnosti Črni Kal se obeta nova pridobitev, saj je izdelana idejna zasnova, ki čaka na spremembo prostorskega akta. Območje Črnega Kala je po izgradnji avtocestnega odseka sicer manj obremenjeno, vendar še vedno neurejeno do take mere, da bi turistom ponudilo nekaj več, zato so v načrt vključeni nova tržnica, spominski park in kamp. Z uresničitvijo tega cilja bi območje približali številnim obiskovalcem in bolje izkoristili zemljišča, ki so po večini v lasti občine in države.

Tržnica bi svoje mesto dobila na južnem delu omenjenega območja med regionalno cesto Koper-Ljubljana in lokalno cesto Črni Kal-priključek na AC Koper-Ljubljana (odcep Gabrovica). Osrednjega pomena je površina za stojnice, kjer bi krajani prodajali domače izdelke, in lahko organizirali manjše prireditve. Domačini imajo veliko za ponuditi in turistom bi s svojimi izdelki lahko približali del svoje dejavnosti. Tu obstaja tudi možnost postavitve prireditvenega šotora. Tržnica bi bila ob parkirišču za osebna vozila, avtodome in avtobuse. Do obravnavanega območja je predviden dostop z lokalne ceste.

Na vzhodnem delu je predvideno informacijsko središče, izposoja koles, prostor za shrambo opreme tržnice in gostinski objekt ob katerem je začrtana tudi zunanja terasa za obiskovalce.

crni-kal1

Spominski park bo urejen ob obstoječem spomeniku žrtvam okupatorjevega nasilja. Del nabrežine bo služil kot amfiteater, kjer  bodo lahko organizirali spominske prireditve. V bližini so predvidene parkirne površine in zelenica. Spominska obeležja se nahajajo na različnih lokacijah in so očem obiskovalcev nedostopna, zato bi nova sprehajalna pot omogočila ogled vseh. Po celotnem območju spominskega parka bi zasadili lokalne drevesne vrste.

Na skrajnem severnem delu želijo urediti kamp z netipičnimi bivalnimi enotami, kjer bodo imeli obiskovalci možnost spanja, na že pripravljenih ležiščih, in uporabe zunanje bivalne terase. Predviden je skupni sanitarni blok na prehodu s parkirišča v kamp.

V KS Črni Kal so svoje prebivalce seznanili z načrtom in dobili veliko pozitivnih odzivov. Z uresničitvijo zastavljenega cilja bi tamkajšnja okolica dobila novo in privlačnejšo podobo tako za krajane, kot obiskovalce.

 

Predstavnike KS zanimajo vaša mnenja in predlogi o omenjenem projektu. Posredujte jim svoje predloge prek elektronskega sporočila, ali pustite komentar pod to novico.

 

trznica