DomovArhivPred skupščino Luke Koper

Pred skupščino Luke Koper

Arhiv Preglej vse novice
Deli vsebino

Na dnevnem redu je tudi točka o odpoklicu zdajšnjih in imenovanju novih članov nadzornega sveta, pri čemer  med novimi predlaganimi ni predstavnika lokalne skupnosti. Mestna občina Koper  bo zato vložila nasprotni predlog.

Mestna občina Koper je že pred časom vsem delničarjem Luke Koper poslala dopis s prošnjo za izdajo pooblastila za glasovanje na 23. redni seji skupščine  Luke. Koprska občina je namreč  pripravila nasprotni predlog, po katerem  naj bi delničarji glasovali zgolj o odpoklicu petih nadzornikov, predstavnikov kapitala, z izjemo predstavnice lokalne skupnosti, in imenovanju  petih novih članov, sicer šest članskega nadzornega sveta.

Predlog Slovenske odškodninske družbe, ki je tudi sklicala izredno sejo družbe Luka Koper d.d. je bil, da bi delničarji glasovali o odpoklicu vseh šestih članov nadzornega sveta predstavnikov kapitala, in sicer Dina Klobasa, Andreja Godca, Nikolaja Abrahamsberga, Jordana Kocjančiča, Vinka Možeta in Sabine Mozetič, ter da bi za nove člane, za obdobje štirih let, imenovali Tomaža Kuntariča, Mateja Runjaka, Mateja Pirca, Dragomirja Kolmana, Mitjo Svoljšaka in Matejo Lovšin Herič. Med novo imenovanimi predstavniki kapitala v nadzornem svetu Luke Koper tako ne bi bilo več predstavnice lokalne skupnosti, čemur nasprotuje tako Mestna občina Koper kot tudi občinski svet Mestne občine Koper. Pri tem so si bili enotni vsi koprski svetniki, ki so sprejeli javni protest proti nameri večinskega lastnika Luke Koper – države, da ob nameravanih kadrovskih spremembah v nadzornem svetu iz tega izključi predstavnika lokalne skupnosti.

Dejstvo je, da zahteva lokalne skupnosti po svojem predstavniku v nadzornem svetu ne izhaja iz lastniške strukture, ampak temelji na drugih postavkah. Izkušnje v mednarodnem okolju so pokazale, da je povsod, kjer se pristanišča zažirajo v mesta, za njihovo uspešno poslovanje bistvena ravno vloga lokalne skupnosti. Prav na podlagi teh mednarodnih standardov in hkrati tudi na podlagi zgodovine podjetja, ki je leta 1994 iz občinskih prešlo v državne roke, temelji statutarna nujnost, da v devetčlanskem Nadzornem svetu eno mesto pripada lokalni skupnosti. Večinski lastnik je to vlogo lokalne skupnosti v Nadzornem svetu enkrat že omejil, tako da ima sedaj lokalna skupnosti zgolj možnost predlagati enega predstavnika, njegov namen pa je to vlogo povsem izničiti. Prav zato morata Mestna občina Koper in lokalna skupnost svojo vlogo v Nadzornem svetu ohraniti tudi na prihodnji skupščini družbe 7. oktobra 2013.