DomovArhivProjekti za sanacijo v Podpeči in Bezovici

Projekti za sanacijo v Podpeči in Bezovici

Arhiv Preglej vse novice
Deli vsebino

Predstavitev so se udeležili tudi predstavniki Direkcije RS za ceste in Mestne občine Koper, vaščani pa si seveda želijo čim prejšnjega začetka sanacije.

Načrtovane rešitve so najprej predstavili v Podpeči. Predvidevajo, da bi tam postavili pet lovilnih ograj, ki bi skupaj merile 388 metrov, segale pa bi od 4 do 5 metrov visoko. Prav tako predvidevajo postavitev dveh sidranih mrež. Vrednost sanacijskih ukrepov so ocenili na približno 600 tisoč evrov. Tudi rešitve v Bezovici predvidevajo postavitev 80 metrov dolge in tri metre visoke lovilne ograje, čeprav naj bi bila po ocenah ta na koncu sto metrov dolga. Načrtujejo tudi miniranje skalne brežine. Ti sanacijski ukrepi so ocenjeni na 540 tisoč evrov.

Na predstavitvah je Karmen Cian, vodja sektorja za investicijsko vzdrževanje na Direkciji RS za ceste, povedala, da bo ključ financiranja sestavljen glede na to, koga s posameznim ukrepom ščitijo. Če gre za zaščito državne ceste oziroma za varnost cestnega prometa, bo financiranje prevzela direkcija, medtem ko naj bi financiranje zaščite hiš oziroma varnost vaščanov prevzela občina. Projekte bodo končali do konca leta,v začetku prihodnjega leta pa bodo že izdelali natančen razdelilnik financiranja. Predvidoma bo ukrepe v Podpeči financirala (z izjemo sidrnih mrež nad vaškim placom) Mestna občina Koper, ukrepe v Bezovici pa Direkcija RS za ceste. Sicer slednja trenutno za sanacijo brežin nima zagotovljenih sredstev iz državnega proračuna v letu 2015, upajo pa, da bodo denar zagotovili z rebalansom proračuna, zagotovo pa najkasneje v letu 2016.

Obeh predstavitev se je udeležil tudi podžupan Mestne občine Koper Danijel Cep, ki je izrazil zadovoljstvo ob tem, da se projekti sanacije bližajo zaključni fazi. Povedal je, da bodožal v občini večino prihodnjega leta imeli začasno financiranje, vendar si bo kljub temu prizadeval, da bodo sredstva za sanacijo čimprej zagotovili. V kratkem bo na občini tudi sestanek, na katerem bodo na podlagi projektov za sanacije v Podpeči, Bezovici in Krnici izdelali terminske in finančne plane.