DomovArhivProračun Mestne občine Koper za leto 2014: več kot polovica sredstev za naložbe

Proračun Mestne občine Koper za leto 2014: več kot polovica sredstev za naložbe

Arhiv Preglej vse novice
Deli vsebino

Proračun Mestne občine Koper za leto 2014 zaključuje obsežen krog investicij in podpira pospešitev razvoja prav na vseh področjih, velik poudarek pa namenja tudi sociali in racionalizaciji stroškov vseh porabnikov javnih sredstev. Občina kljub krizi ohranja razvojno investicijsko naravnanost v okviru vseh razpoložljivih virov. Občina bo tudi v letu 2014 skušala črpati sredstva iz evropskih skladov, državnega proračuna in drugih evropskih institucij. V načrtu je, da bo iz teh naslovov pridobila kar 12 milijonov evrov, ki jih bo namenila sofinanciranju obsežnega programa investicij, kar bo kljub kriznem obdobju, ki smo mu priča, omogočilo ohranjanje visoke investicijske naravnanosti.

Tako Mestna občina Koper z evropskimi sredstvi v letu 2014 načrtuje izvedbo kar nekaj zanimivih projektov in investicij. Izpostaviti velja nadaljevanje slemenske ceste v okviru projekta Tradomo, projekt hidravlične izboljšave vodovodnega sistema na Obali, projekt oskrbe Obale in Krasa s pitno vodo, zaključen bo projekt prenove cerkve sv. Frančiška v protokolarno koncertno dvorano, obnovo Pokrajinskega muzeja, projekt povezave obalnega pasu z mestnim jedrom, ureditev parkirišč v okviru projekta park & ride ob Kolodvorski in priključnem kraku Semedela, pa nadaljevanje urejanja kolesarskih poti, projekta Biodinet, Interbike, energetske sanacije šol in vrtcev, občinske upravne zgradbe in nekaterih drugih stavb, od letos izvedene sanacije javne razsvetljave pa v naslednjem letu pričakujejo že prve učinke prihranka električne energije. Preko državnih sredstev v občini načrtujejo obsežno sanacijo plazov Krnica, Bezovica, Podpeč in Guci, sofinanciranje projekta povezave obalnega pasu z mestnim jedrom, v pripravi pa so še številni drugi projekti, s katerimi bo občina še nadalje kandidirala na različnih virih v okviru razpisov za sofinanciranje.

Med ostalimi naložbami naj izpostavimo številne naložbe v športno infrastrukturo, naložbe v vrtce in šole, med katerimi je najbolj aktualna gradnja prizidka k vrtcu Škofije, v mestu med večje naložbe sodijo nadaljevanje projekta Solis, prenova Kopališkega nabrežja in dokončanje prenove Sv. Frančiška ter iskanje novih rešitev na obrobju mesta v okviru projekta Land mark, pa tudi številne prenove in gradnje cest in krožišč ter številne naložbe na podeželju.

Za pospešitev odprave ekonomske krize se v proračunu tudi v letu 2014 namenja več denarja  za ukrepe povečevanja zaposljivosti, za sofinanciranje javnih del, programov pospeševanja obrti in drobnega gospodarstva. Tako proračun za leto 2014 posebno pozornost namenja socialnim transferjem, s katerimi podpira programe za varstvo materialno ogroženih. Tako občina z različnimi ukrepi prispeva k omilitvi socialne stiske svojih občanov. Dodatna sredstva so predvidena za enkratne socialne pomoči, regresiranje prehrane v šoli, pomoč pri nakupu šolskih potrebščin ali plačilo stroškov kurjave, subvencije stanarin, pomoč brezdomcem in novo uvedeno podporo brezplačne pravne pomoči socialno ogroženim občanom.

Občina bo v letu 2014 poleg tekočih prihodkov najela tudi investicijski kredit, ki bo seveda v okviru dovoljenih meja. Tako bo občina kljub zadolževanju ohranjala tekočo in sprotno likvidnost  ter dobro finančno kondicijo.