DomovArhivPut-up Istre na obeh straneh meje

Put-up Istre na obeh straneh meje

Arhiv Preglej vse novice
Deli vsebino

Danes so se v Pretorski palači na prvem posvetovanju zbrali predstavniki Regionalnega razvojnega centra, krajevnih skupnosti, Luke Koper, Komunale, policije, reševalcev, gasilcev, nevladnih organizacij, občine in tisti, ki se v Mestni občini Koper ukvarjajo s prometnimi vsebinami. Tako v teoriji kot na delavnicah so začrtali uvod v bodočo celostno prometno strategijo Mestne občine Koper. Slednja bo del trajnostnega regionalnega koncepta razvoja Istre.

SVRKPredlog posebnih usmeritev za prometne vsebine v Mestni občini Koper, kot se celostna strategija občine uradno imenuje, sodi pod okrilje širšega projekta z akronimom »PUT-UP ISTRE.« Kot je v uvodnem nagovoru povedala Nataša Likar, predstojnica urada za gospodarske javne službe in promet, je Mestna občina eden od šestih projektnih partnerjev v projektu, ki ga sofinancira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

OP_SI-HR_INVESTING_multiling_RGB

Splošni cilj projekta PUT-UP ISTRE je vzpostavitev trajnostnega regionalnega koncepta razvoja Istre, s katerim se želi doseči učinkovito upravljanje prostora in naravnih virov ter zagotoviti učinkovite javne storitve in infrastrukturo na področju Slovenske in Hrvaške Istre.

 

OP_SI-HR_multiling_rgb

Glede na jasne potrebe okolja so se odločili tudi za celosten in strateški pristop načrtovanja razvoja prometa v Istri z jasnimi izhodišči in smernicami za bodoči razvoj področja in postavitev interdisciplinarnih povezav med posameznimi razvojnimi območji (obala, mejni prostor in zaledje), s čimer bodo lažje določali in načrtovali razvoj strateških vsebin kot so promet, kmetijstvo, turizem, gospodarske cone in druge.

Predlog urejanja prometa v Mestni občini Koper temelji na petih strateških stebrih načrtovanja s strateškimi cilji, ki so hoja, kolesarjenje, javni potniški promet, racionalna raba motoriziranega prometa in trajnostno načrtovanje. O projektu nam je več povedala Ivana Štrkalj, koordinatorka projekta za Mestno občino Koper.