DomovArhiv»Questa e`la mia terra e non si tocca*«

»Questa e`la mia terra e non si tocca*«

Arhiv Preglej vse novice
Deli vsebino

Sodišče je danes zaslišalo še zadnjo pričo na predlog tožilstva, in sicer Mladena Rudonjo ter dve priči obrambe, Antona Sagadina in Damirja Šešeta, ki so v svojih zagovorih slikovito orisali stanje na območju Nad Dolinsko pred letom 2006.

Vsi trije so zelo izčrpno povedali, kako je bilo na tistem območju v tistih časih in kako pereča je bila problematika komunalne infrastrukture, predvsem na področju vodovoda in cestne infrastrukture, ter na kakšen način se jo je reševalo vsa leta, dokler niso prišli do dokončne rešitve.

Med drugim je Damir Šešet z besedami: »Questa e` la mia terra e non si tocca« opisal, kako težko se je bilo z določenimi sosedi dogovoriti za gradnjo vodovoda, ki so si ga želeli prav vsi prebivalci območja Nad Dolinsko.

Tako so vse tri današnje priče potrdile izpovedi vseh predhodnih prič, kot tudi potrdile navedbe predstojnika Mestne občine Koper Georga Bangieva in župana Mestne občine Koper Borisa Popoviča, ki so ves čas zatrjevali, da je bil ta posel za Mestno občino Koper nujen in edini možen, saj so lahko le na ta način prebivalcem območja Nad Dolinsko zagotovili pogoje za normalno življenje.

Tako Rudonja kot tudi Anton Sagadin sta poleg vsega tega še zanikala, da bi se o čemerkoli kadarkoli dogovarjala z županom Borisom Popovičem, Sagadin je večkrat poudaril tudi, da strokovnim službam, s katerimi je sodeloval že davno pred prihodom Popoviča, kakor tudi v času Popoviča, popolnoma zaupa, ker jih tudi zelo dobro pozna in zato da nikakor ne verjame, da bi te lahko delovale v škodo občine ali pa da bi lahko naredile karkoli nezakonito.

Naslednja obravnava bo 20. januarja, ko bo sodnik Matevž Gros povabil še štiri priče, ki jih je predlagala obramba.

*”To je moja zemlja in ta se ne tika”