DomovArhivRazpis za obalno zavetišče

Razpis za obalno zavetišče

Arhiv Preglej vse novice
Deli vsebino

Danes, 22. aprila, je Mestna občina Koper v Uradnem listu in na spletni strani objavila razpis za izbiro izvajalca javne službe na področju zaščite živali za območje Občine Izola, Mestne občine Koper, Občine Piran in Občine Ankaran.

Javna služba vključuje tudi upravljanje zavetišča za zapuščene živali v Dvorih nad Sv. Antonom. Zainteresirani lahko vloge oddajo najkasneje do 23. maja do 12. ure, javno službo naj bi izbran upravljavec začel izvajati s 1. januarjem prihodnje leto, pogodba pa bo veljala za pet let.

Javna služba za živali štirih obalnih občin obsega sprejem prijav o zapuščenih živalih, zagotavljanje veterinarske pomoči zapuščenim živalim, zagotavljanje ulova, prevoza, namestitve in oskrbe zapuščenih živali v zavetišču,skrb za iskanje skrbnikov teh živali oziroma prodajo ali oddajo živali novim lastnikom, skrb za ažurno vodenje registra psov, zagotavljanje veterinarsko-sanitarnega reda v zavetišču, vodenje zbirk podatkov v obsegu in na način, ki je določen s Pravilnikom o pogojih za zavetišča za zapuščene živali in tekoče vzdrževanje celotne infrastrukture v zavetišču.

In kdo vse se lahko prijavi? Kot piše v razpisu, mora biti izvajalec javne službe oziroma imetnik zavetišča med drugim registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javne službe, izkazati mora kadrovsko strukturo in tehnično opremo, potrebno za opravljanje javne službe, razpolagati mora z zadostnim številom oskrbnikov, usposobljenih za delo z živalmi,razpolagati mora z ustreznim vozilom za prevoz živali, zagotoviti mora stalno prisotnost ali pripravljenost veterinarja oziroma veterinarske službe.

Prispele vloge bo pregledala in ocenila strokovna komisija sestavljena iz predstavnikov, ki jih imenujejo posamezni župani štirih občin, pri čemer bodo upoštevali natančna merila iz razpisne dokumentacije.

Javno odpiranje prijav bo 23. maja ob 14. uri v sejni sobi v pritličju Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, v Kopru. O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni v 30 dneh po zaključku javnega razpisa in izbiri izvajalca javne službe oziroma imetnika zavetišča.

Razpis je  objavljen tukaj