DomovArhivRevitas vidi Istro kot enotno turistično destinacijo

Revitas vidi Istro kot enotno turistično destinacijo

Arhiv Preglej vse novice
Deli vsebino

Gre za nadaljevanje izredno uspešnega čezmejnega projekta Revitas, s katerim so sodelujoči partnerji pred leti že naredili velik korak k revitalizaciji istrskega zaledja in promociji turizma, ter ohranjanju bogate istrske kulturne dediščine. K temu bodo stremeli tudi v okviru drugega dela projekta, težkega dobrih 840 tisoč evrov, od katerih bo največji delež, kar 204 tisoč evrov, dobila Mestna občina Koper.

Začetek novega čezmejnega sodelovanja so pozdravili vsi prisotni, ki so poudarili pomen skupnega nastopa in promocije Istre, ki se ne deli na Hrvaško in Slovensko. Istra je namreč, kot so povedali, od nekdaj enotna, s skupno kulturno dediščino, zgodovino ter s podobnim turističnim potencialom, ki ga velja na tem mestu izkoristiti. S tem ciljem so vsi partnerji uspešno delovali že v prvem projektu, sodelovanje in ohranjanje ter oživljanje skupne dediščine pa bo tudi temelj nadgradnje v okviru projekta Revitas II.

Kot nam je povedala koordinatorka za evropske projekte na koprski občini, Ivana Štrkalj, bo občina s pridobljenimi sredstvi odkupila še manjkajoči del Bržanove domačije v Smokvici in ga v celoti obnovila ter v njem uredila informacijsko-degustacijski center s tradicionalnim odprtim kuriščem. Poleg tega bo organizirala niz delavnic suhozidne gradnje na območju Vodnjana in Topolovca, kjer bodo kot rezultat uspešno izvedenih delavnic postavili tudi 10 metrov tovrstnega zidu. Občina bo poskrbela tudi za dodatno promocijo istrskega zaledja in bogate kulturne dediščine tako, da bo na podeželju označila dodatnih 1000 metrov pešpoti in postavila info točko na potniškem terminalu, ki bo turiste usmerjala v naše prelepo zaledje. Aktivni bodo tudi v drugih mestih partnerjev, tako bodo v Draguću poskrbeli za ureditev Centra za freske in organizacijo delavnic na temo fresk, v Buzetu pa bodo nadaljevali s promocijo starega mestnega jedra, arhitekture, avtohtonih obrti in običajev. V okviru novega projekta bodo obnovili tudi dve že obstoječi muzejski delavnici, ki bosta služili kot prostor za promocijo tradicionalnih obrti, izdelovalnica glavnikov in pekarna, uredili pa bodo tudi nov multimedijski – turistično kulturno izkustveni center. V Vodnjanu bo vrata odprl doživljajski center, ki bo namenjen predvsem promociji arhitekture od antike od danes ter revitalizacije tradicionalnih istrskih obrti, Piran pa bo v okviru projekta uredila tematske pešpoti po zaledju. Nekaj sredstev bodo namenili tudi organizaciji dobro sprejetega turističnega dogodka Sejem tradicionalnih obrti Istre, medtem ko bo Izola zgradila avtohtono istrsko kažeto in 50 metrov suhega zidu, ki bo nedvomno pripomogel k ohranjanju tradicionalnih arhitekturnih elementov ruralnega prostora Istre, kupila pa bo tudi dva istrska osla. V sklopu Revitasa II bo Turistično združenje Istarske županije izdelalo še mobilno aplikacijo Istra Culture – popoln vodič v mojem žepu. Ta bo dostopna v sedmih jezikih in opremljena z vsemi z vsemi osnovnimi informacijami, kot dodatek pa bo oblikovana tudi posebna istoimenska spletna stran.

Glavni cilji projekta so poleg nadgradnjo že vzpostavljenega modela revitalizacije podeželja v okviru prvega projekta Revitas, spodbujanje čezmejnih kulturnih izmenjav in dogodkov, vse za namenom večanja zavesti prebivalcev in drugih o kulturnih in razvojnih potencialih istrskega podeželja. Poleg tega je med temeljnimi cilji tudi oblikovanje in promocija enotne turistične destinacije ter boljši pretok turistov iz urbanih območij v zaledje. Z integrirano turistično ponudbo bodo na plano prišli še številni drugi pozitivni učinki, med njimi predvsem podaljšanje turistične sezone, kar se bo odražalo tudi na čezmejni gospodarski panogi, v kateri ima turizem zelo pomemben delež.

Projekt Revitas II je v veliki meri sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Hrvaška 2007-2013, nacionalnega slovenskega deleža, le manjši delež pa financirajo partnerji sami. Mestna občina Koper bo iz tega naslova prejela 204.446,66, Občina Izola 49.300, Občina Piran 72.500, Istarska županija 167.270,85, Grad Vodnjan 110.000, Grad Buzet 128.041 in Turistično združenje Istarske županije 112.500 evrov.

nalozba v prihodnost republika slo

slohr