DomovArhivŠe pomnite?

Še pomnite?

Arhiv Preglej vse novice
Deli vsebino

Krajevni skupnosti Gradin, ki si je dolgo prizadevala, da bi obstoječi objekt doma krajevne skupnosti v Brezovici obnovili in nadzidali ter da bi na takšen način pridobili dodatne prostore za potrebe prostovoljnega gasilskega društva, za delo krajevne skupnosti in različnih drugih društev, ki bogatijo življenje tega kraja. je  Mestna občina Koper prisluhnila in pristopila k projektu obnove doma krajevne skupnosti. Tedaj je Mestna občina Koper za investicijo vredno 520 tisoč evrov, na razpisu pridobila kar 167 tisoč evrov nepovratnih evropskih sredstev. Z gradnjo so pričeli meseca januarja in jo v zastavljenem roku tudi končali. Župan Boris Popovič je ob slavnostnem odprtju 24.6. 2009 dejal:»Z novim domom je krajevna skupnost dobila idealne pogoje za družbeno, socialno in medgeneracijsko povezanost in za druženje, saj je bil dom krajevne skupnosti že prej mesto številnih prireditev kulturnega, športnega in zabavnega značaja ter različnih izobraževanj in tečajev, kar bo zdaj lahko še bolj pogosto. Veseli me, da ureditev dodatnih prostorov za Prostovoljno gasilsko društvo Gradin  pomeni hkrati tudi  povečanje požarne varnosti, kar je za vse nas izjemnega pomena,« je takrat še izpostavil župan.

24.6.09 004

Ob tisti priložnosti je tedanji predsednik Krajevne skupnosti Gradin Miro Kocjančič županu Borisu Popoviču v imenu PGD Gradin izročil posebno plaketo za prizadevnost, ki jim jo je župan izkazal pri izgradnji zadružnega in gasilskega doma in ob tem izpostavil: »Še pred dobrim letom nihče ni verjel, da bo prišlo do realizacije tega zelo zahtevnega projekta in v veselje mi je, da se lahko najprej zahvalim županu Borisu Popoviču, ker nam je vedno znal prisluhnit in pomagati pri uresničevanju naših zadanih ciljev ter razvoju našega kraja.«

24.6.09 055