DomovArhivSeptembra v vrtce 561 novih otrok

Septembra v vrtce 561 novih otrok

Arhiv Preglej vse novice
Deli vsebino

Letos je na Mestno občino Koper skupaj prispelo okrog 713 vlog, od katerih je velika večina prosilcev mesto v želeni enoti že dobila, približno 60 otrok pa je še na centralnem čakalnem seznamu, saj jim koprska občina ni mogla ponuditi želene enote, sami pa so prostor v enoti v Ankaranu oziroma v Hrvatinih, kjer so mesta še prosta, zavrnili.

Sicer bo z novim šolskim letom v koprski občini v vrtec vključenih kar 2300 otrok, ti bodo razdeljeni v 130 oddelkov na 30 lokacijah znotraj občine Koper. Glede na minula leta bo v šolskem letu 2014/2015 na območju Mestne občine Koper deloval en oddelek predšolske vzgoje več, na račun dozidanega vrtca na Škofijah, kjer bodo s septembrom vrata odprli kar trije oddelki, en oddelek manj pa bo v Ankaranu, kjer bodo prostor tudi letos dobili vsi tisti, ki se ob prvem vpisu v vrtec niso mogli vključiti v želeno enoto.

V MOK velja enoten vpis otrok v vrtce

Na območju koprske občine velja enoten vpis v vse javne vrtce na območju Mestne občine Koper, kar pomeni, da starši oddajo le eno vlogo za vpis otroka v vrtec. V njej navedejo enoto vrtca, v katero želijo vključiti svojega otroka, navedejo pa lahko tudi druge enote vrtcev, v katere želijo vključiti otroka, če ta ni sprejet v enoto vrtca prve izbire oziroma lahko navedejo, da želijo otroka vključiti v katero koli enoto vrtca, ki deluje v Mestni občini Koper. Če je v vrtec vpisanih več otrok, kot je prostih mest o sprejemu otroka v vrtec odloča komisija, ki na podlagi kriterijev določi prednosti vrstni red. Po končanem postopku sprejema otrok v vse vrtce prve izbire, se čakalni seznami posameznih vrtcev združijo v centralni čakalni seznam, ki se objavi na spletnih straneh Mestne občine Koper.

Vrtci v korpski občini prednostno sprejmejo otroke, za katere so vlagatelji predložili odločbo o usmeritvi, in otroke, za katere so vlagatelji predložili mnenje centra za socialno delo o ogroženosti otroka, zaradi socialnega položaja družine.