DomovArhivSestanek v duhu dobrega sodelovanja

Sestanek v duhu dobrega sodelovanja

Arhiv Preglej vse novice
Deli vsebino

Na sestanku je bilo predvsem govora o prehodu na financiranje nove občine, ki se, skladno z zakonom o financiranju občin in zakonom o lokalni samoupravi, začne s 1. 1. 2015, na ločenem podračunu. Prek tega se zagotavlja financiranje nujnih zakonskih nalog oz. delovanje nove občine Ankaran in Mestne občine Koper, vse dokler občini ne sprejmeta zaključnega računa za leto 2014, delitvenih razmerij ter vsaka svoj proračun. Na osnovi sprejetega lahko občini preideta na samostojno financiranje v okviru svojega proračuna. Sicer pa bo Mestna občina Koper do konca letošnjega leta, tako kot doslej, v okviru proračuna MOK, zagotavljala financiranje vseh dejavnosti javnih služb na območju Ankarana.

Vsi prisotni na sestanku so se zavzeli za sporazumen pristop k reševanju nastalih vprašanj, še zlasti priprave delitvene bilance, kar bi bilo skladno z zakonom o lokalni samoupravi možno v roku 6 mesecev od konstituiranja nove občine. Delitvena bilanca je osnova na podlagi katere župani v okviru 3 mesecev, prejmejo izvedbeni sporazum o delitvi.

sicer pa so predstavniki obeh ministrstev na sestanku zagotovili sodelovanje in strokovno podporo v postopkih postavitve delovanja nove občine, predstavniki vladne službe za lokalno samoupravo pa so ob tem izpostavili tudi primere dobrih praks, in sicer s skupnim izvajanjem nalog občinske uprave in vzpostavitvijo ustreznih režimov skupnega izvajanja in upravljanja javnih služb, ki so tudi zakonsko subvencionirani s strani države.

Današnjega sestanka se je v imenu Mestne občine Koper udeležil tudi Gašpar Gašpar Mišič, in sicer kot svetovalec župana Mestne občine Koper. Ker je hkrati tudi član občinskega sveta občine Ankaran so predstavniki države ocenili, da bo njegovo sodelovanje, glede na njegova stališča, ki jih je izrazil na tem sestanku, izredno koristna in dobrodošla, za sporazumno rešitev vprašanj glede delitvene bilance in prehoda na novo financiranje občine. Enako stališče o vlogi Gašparja Mišiča je izrazil tudi župan občine Ankaran Gregor Strmčnik.