DomovArhivSlovensko istrsko izrazje v zaledju Kopra

Slovensko istrsko izrazje v zaledju Kopra

Arhiv Preglej vse novice
Deli vsebino

Na Mestni občini Koper je avtorico knjige sprejel podžupan Peter Bolčič, ki mu je mlada raziskovalka svoje delo podrobneje predstavila. Knjigo je širša javnost spoznala 19. februarja na predstavitvi v antikvariatu knjigarne Libris. Raziskovalno delo prikazuje narečno besedje treh istrskih vasi koprskega zaledja: Boršta, Krkavč in Tinjana. Vsebinsko je knjiga razdeljena na tri dele. V prvem avtorica prikazuje zgodovinske prelomnice, ki so pomembno vplivale na oblikovanje in obstoj govorov v Istri. Osredotoča se tudi na značilnosti šavrinskega in rižanskega podnarečja in istrkobeneškega narečja. V uvodnem delu nakazuje na dosedanje raziskave slovenskih istrskih govorov in se natančneje posveča metodologiji raziskovanj narečij v istrskem prostoru. Narečno gradivo je avtorica zbirala na terenu, po vaseh, med govorci slovenskega istrskega narečja. V osrednjem delu knjige je prikazano narečno izrazje omenjenih vasi, tj. Boršta, Krkavč in Tinjana, v treh stolpcih, za vsako vas posebej, kar omogoča bralcu lažjo primerjavo narečnih besed. V tretjem delu monografije je prikazana etimološka razlaga petdesetih romanskih izposojenk, ki so splošno razširjene v slovenski Istri (bavarjol, zenso, konjado, šantolo, maroža, novica, febra, namoran …). Knjiga je napisana v prijetnem poljudnem slogu, saj si avtorica želi svoje raziskovalno delo približati ljudem.