DomovArhivSOD zahteva sklic skupščine Luke Koper

SOD zahteva sklic skupščine Luke Koper

Arhiv Preglej vse novice
Deli vsebino

Če bi bile napovedane spremembe sprejete bi morala biti pri imenovanju in odpoklicu predsednika in ostalih članov uprave navzoča vsaj polovica članov nadzornega sveta, pri čemer bi morala biti najmanj polovica prisotnih članov predstavnikov kapitala, od teh tudi predsednik nadzornega sveta ali njegov namestnik. Ker je v devetčlanskem nadzornem svetu trenutno pet predstavnikov kapitala, trije predstavniki zaposlenih in predstavnica lokalne skupnosti, bi to pomenilo, da bi lahko po teh spremembah, o odpoklicu predsednika uprave Gašparja Gašparja Mišiča glasovali tudi samo nadzorniki predstavniki kapitala, brez ostalih nadzornikov, torej predstavnika lokalne skupnosti oziroma zaposlenih, s čimer se odpira vprašanje, ali je tako delovanje Nadzornega sveta Luke Koper res politično neodvisno.

Naj spomnimo, da je bilo na zadnji seji Nadzornega sveta Luke Koper prisotnih samo pet predstavnikov kapitala, ki po trenutnem statutu niso mogli glasovati o odpoklicu predsednika uprave, saj je za to potrebna prisotnost vsaj dveh tretjin oz. šestih članov nadzornega sveta.

V skladu z ostalimi predlogi sprememb statuta bi nadzorni svet med drugim lahko podal tudi predhodno soglasje k prenosu in obremenitvi nepremičnin družbe oz. njenih odvisnih družb. Prav tako bi se zaostrili izobrazbeni in drugi pogoji za predsednika in ostale člane uprave. Ti bi morali, z izjemo delavskega direktorja, imeti najmanj univerzitetno izobrazbo in vsaj pet let delovnih izkušenj na vodstvenih položajih v velikih družbah.

Sicer so vsebinsko podobne spremembe statuta delničarji Luke Koper, prav tako na predlog Soda, sprejeli že na skupščini oktobra lani, vendar je Društvo Mali delničarji Slovenije (MDS) nato vložilo izpodbojno tožbo, koprsko okrožno sodišče pa je zadržalo vpis sprememb statuta do končne odločitve.