DomovArhivSvetovalci na ekoloških otokih pomagajo občanom pri pravilnem ločevanju odpadkov

Svetovalci na ekoloških otokih pomagajo občanom pri pravilnem ločevanju odpadkov

Arhiv Preglej vse novice
Deli vsebino

Svetovalci na ekoloških otokih so sestavni del programa ozaveščanja prebivalcev glede pomena pravilnega ločevanja odpadkov in je zastavljen dolgoročno. Prva faza bo potekala predvidoma do konca septembra, v tem času pa bodo svetovalci redno krožili po večini ekoloških otokov v Mestni občini Koper in Občini Ankaran, zlasti pri najbolj „problematičnih“, kjer je delež ločevanja odpadkov slab.

Svetovalci so občanom na voljo z vrsto informacijami o tem, v kateri zabojnik sodi posamezni odpadek in kako se ta pravilno odlaga. Pravilno odlaganje ločeno zbranih odpadkov je namreč zelo pomembno, saj je od tega odvisna kakovost materialov, ki se bodo reciklirali, predvsem pa urejenost in čistoča ekološkega otoka. Svetovalci občanom delijo tudi „abecednike odpadkov“, ki vsebujejo napotke o tem, kako se pravilno ločujejo posamezne vrste odpadkov.

Poleg splošnih informacij o ločevanju odpadkov, so svetovalci Komunale Koper občanom na voljo tudi za vrsto drugih koristnih informacij. Na terenu namreč pogosto opažamo, da vsi še vedno niso seznanjeni z vsemi možnostmi, ki jih Komunala Koper ponuja gospodinjstvom pri pravilnem ravnanju z odpadki. Naj omenimo zbirna centra na Srminu in v Dvorih pri Sv. Antonu, ki delujeta od ponedeljka do sobote, dve letni akciji za odvoz nevarnih odpadkov, ki potekata na območju vseh krajevnih skupnosti Mestne občine Koper in v Občini Ankaran, dopisnice za brezplačni odvoz kosovnih odpadkov po sistemu „od vrat do vrat“ dvakrat letno ter brezplačne biološko razgradljive vrečke za kuhinjske odpadke, ki jih gospodinjstva periodično prejmejo na dom.

Projekt temelji na dvosmernem delovanju z občani, saj bodo svetovalci redno sprejemali in beležili njihove pripombe in predloge, ki se bodo obravnavali pri pripravi bodočih strategij ravnanja z odpadki. Zato so občani vabljeni k temu, da se posvetujejo in pogovorijo s svetovalci Komunale Koper, saj lahko le s skupnimi močni prispevamo k zmanjšanju negativnih vplivov, ki jih imajo odpadki na okolje in ljudi.