DomovArhivV tem tisočletju vedno več otrok

V tem tisočletju vedno več otrok

Arhiv Preglej vse novice
Deli vsebino

V Mestni občini Koper se podobno kot v drugih delih Slovenije v zadnjih letih srečujejo s povečano stopnjo rodnosti in posledično z naravnim prirastom. Ta je v povprečju celo višji od slovenskega povprečja. Poleg večje rodnosti je za Mestno občino Koper značilen tudi izrazit pozitiven selitveni prirast med občinami in iz tujine. Vse to se seveda odraža v večjem številu prebivalstva, predvsem otrok od letnika rojstva 2007 dalje, torej šoloobveznih otrok.

V Mestni občini Koper deluje 11 osnovnih šol, v katere je v šolskem letu 2014/15 vključenih 4126 učencev. Tudi perspektivni vpis na osnovne šole na podlagi znanih demografskih podatkov kaže na rast števila otrok. Po do sedaj znanih podatkih naj bi šole na Koprskem, vključno z ankaranskimi učenci, prihodnje šolsko leto obiskovalo 4344 otrok, 218 več kot to šolsko leto. Prvošolcev naj bi bilo 588. Največ otrok bo na osnovni šoli Koper, kar 909, od tega 127 prvošolcev v petih oddelkih.

 

2014/15   2015/16  
prvošolci vsi učenci prvošolci vsi učenci
vse šole

547

4126

588

4344

OŠ Koper

107

859

127

909

 

V občini ocenjujejo, da bodo v sistem osnovnošolskega izobraževanje brez dodatnih večjih investicijskih izdatkov vključili prav vse otroke.

Med leti  1999 in 2009 so v koprski občini računali z generacijo povprečno 437 otrok s stalnim prebivališčem v Mestni občini Koper na letnik, se je pa to število v obdobju od leta 2010 do 2014 povišalo na povprečno 554 otrok s stalnim prebivališčem v občini na leto, kar pomeni skoraj 27 odstotkov več otrok. Gre torej za generacijo  otrok, ki je v povprečju za 117 otrok številčnejša,  kot so bile generacije  v prvih desetih letih tega tisočletja. Podatki  otrok rojenih v obdobju 2010-2014  s stalnim in začasnim bivališčem v Mestni občini Koper pa kažejo v primerjavi z rojenimi v letu 2000 na celo 35- odstotno povečanje števila otrok v Mestni občini Koper.

 

Stalno prijavljeni

Začasno prijavljeni

Leto rojstva

Skupaj

Dečki

Deklice

SKUPAJ

Dečki

Deklice

SKUPAJ

2014

591

259

293

552

20

19

39

2013

551

273

243

516

17

18

35

2012

606

294

267

561

21

24

45

2011

592

295

267

562

14

16

30

2010

613

289

288

577

15

21

36

2009

676

303

285

588

52

36

88

2008

576

261

271

532

24

20

44

2007

549

269

244

513

20

16

36

2006

465

232

214

446

10

9

19

2005

465

224

214

438

11

16

27

2004

502

241

225

466

18

18

36

2003

454

230

200

430

17

7

24

2002

468

238

211

449

12

7

19

2001

455

224

206

430

10

15

25

2000

437

227

186

413

10

14

24