DomovArhivVrtci: Stanovanjski kredit odslej kot olajšava

Vrtci: Stanovanjski kredit odslej kot olajšava

Arhiv Preglej vse novice
Deli vsebino

Medtem ko mediji običajno poročajo o višanju cen in podražitvah, iz Mestne občine Koper prihajajo  spodbudne novice. Zatem ko je občina pred kratkim priskočila na pomoč trgovcem, obrtnikom in ostalim najemnikom prostorov v starem mestnem jedru in jim znižala najemnino za 30 odstotkov, je v začetku februarja prisluhnila tudi željam staršev in sprejela nov Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih Mestne občine Koper, na podlagi katerega bodo starši, ki rešujejo osnovni stanovanjski problem z odplačevanjem stanovanjskega kredita, lahko zahtevali upoštevanje omenjenega kredita pri določitvi znižanega plačila vrtca.

To pomeni, da se bo staršem otrok, za katere je Mestna občina Koper po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa vrtca, ob predložitvi dokazil o reševanju osnovnega stanovanjskega problema, dodatno znižalo plačilo vrtca za en dohodkovni razred, in sicer od 2. do vključno 9. dohodkovnega razreda.

Ob tem velja opozorilo, da tisti starši, ki imajo otroka vključenega v vrtec pred 1. marcem 2014 in so v koledarskem letu 2014 na podlagi odločbe pristojnega Centra za socialno delo že upravičeni do subvencije, za tekoče koledarsko leto ne morejo uveljavljati dodatne olajšave iz naslova stanovanjskega kredita, razen v primeru, ko sporočajo centrom za socialno delo spremembe glede uveljavljanja pravic iz javnih sredstev.

Te spremembe so :

  1. sprememba števila oseb (npr. rojstvo otroka, sklenitev ali razveza zakonske zveze, nastanek ali prenehanje zunajzakonske skupnosti, smrt);
  2. sprememba vzgojno-izobraževalnega oziroma visokošolskega zavoda;
  3. sprememba statusa učenca, dijaka ali študenta;
  4. sprememba kraja stalnega prebivališča;
  5. izguba ali začetek prejemanja dohodka od dela (npr. plača, denarno nadomestilo za primer brezposelnosti, pokojnina,…)

V teh primerih lahko starši vlogo dopolnijo še z zahtevo o upoštevanju drugih okoliščin pri določitvi znižanega plačila vrtca in navedejo odplačevanje stanovanjskega kredita, s katerim si družina rešuje osnovni stanovanjski problem (s prilogami).

Starši, (na vlogi za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev pod točko III. f. navedejo, da odplačujejo stanovanjski kredit). Priloge oz. dokazila, ki jih morajo ob tem priložiti k vlogi pa so naslednja:

  • kupoprodajna pogodba ali izpisek iz zemljiške knjige za nakup stanovanja oziroma stanovanjske hiše ali pravnomočno gradbeno dovoljenje v primeru novogradnje ali rekonstrukcije stanovanjske hiše;
  • namenska kreditna pogodba in
  • potrdilo banke o višini anuitete kredita.

Dodatno znižanje vrtca pripada staršem od 1. marca 2014 dalje. V skladu z 32. členom ZUJPS pa se pravica do znižanega plačila vrtca uveljavi s prvim dnem naslednjega meseca po vložitvi vloge.

Sicer pa na podlagi priloženih dokazil o odplačevanju stanovanjskega kredita o dodatnem znižanju plačila vrtca tako kot do sedaj odloča pristojni Center za socialno delo.