DomovArhivZ obiski krajanov do izboljšanja javnih komunalnih storitev in urejanja okolja

Z obiski krajanov do izboljšanja javnih komunalnih storitev in urejanja okolja

Arhiv Preglej vse novice
Deli vsebino

S tem želijo približati javni komunalni servis ljudem, predvsem pa prisluhniti konkretnim težavam, ki se pojavljajo v določenih, najbolj problematičnih predelih.

„Ob mojem prihodu na koprsko Komunalo izpred nekaj manj kot dvema mesecema, sem najprej pisal krajevnim skupnostim, šolam, vrtcem in drugim javnim ustanovam, da bi nas seznanili s težavami, ki sodijo v naše področje dela in bi jih lahko z boljšo organizacijo dela tudi na hitro opravili. Danes sem tukaj z vami, da skupaj pregledamo, ali so predlogi, ki smo jih prejeli s strani krajevne skupnosti, želja večina krajanov,“ je o namenih včerajšnjega obiska KS Olmo – Prisoje povedal Gašpar Mišič.

Prisotni krajani so poudarili, da je na območju Olma nekaj značilnih težav, ki so prisotne že vrsto let. Med večjimi so težave, povezane s kanalizacijo in pomanjkljivo razsvetljavo v predelih vrstnih hiš, h katerim je Mišič zagotovil, da se bo pristopilo po natančni diagnozi stanja. Poleg teh so izpostavili nekaj lažje obvladljivih težav, kot so rezanje živih mej na območju ulic, parkirna problematika, ločevanje odpadkov in število zabojnikov oz. odvozov smeti ter nekaj drugih. „Nekaj bomo rešili že v kratkem. Pričakujem predvsem vaše pobude in konkretne predloge. Tem bo sledila priprava popolnega seznama del, z navedenimi prioritetami. Načrtujem, da bo že do te sobote seznam pripravljen in bi ga želel pregledati z vami, saj bomo takoj za tem pričeli z delom,“ je dejal Gašpar Mišič in obljubil, da se bodo tudi večje težave uredile v okviru zmožnosti in pristojnosti ter v tesnem sodelovanju z Mestno občino Koper.

Niz obiskov se je sicer začel v prejšnjem tednu z obiskom središča Markovca, kjer so tamkajšnji prebivalci in lastniki poslovnih prostorov izrazili željo, da bi se ta del preuredil in obnovil, zlasti z vidika funkcionalnosti. Želijo si namreč, da bi trgovsko središče Markovca oživelo in postalo prostor za druženje. Konkretna pobuda je bila, da bi se najprej pristopilo k pregledu lastniških razmerij in uskladitvi interesov večine etažnih lastnikov, nato pa k pripravi idejnih rešitev za ureditev tega območja. Primer idejne rešitve je predstavil arhitekt Aleksander Pirš iz Studia Pirss, ki je za to območje predvidel umik avtomobilov in vzpostavitev osrednjega trga, okrog katerega bi nastalo in se razvijalo urbano središče Markovca. Krajani so bili zadovoljni s predstavljeno rešitvijo in pozdravili namere, da se to območje končno uredi.

Sledil je obisk stanovalcev na območju Pahorjeve in Puntarjeve ulice v Semedeli, kjer so stanovalci izpostavili najbolj pereče težave na tem območju. To so zlasti prehitra in nevarna vožnja po Puntarjevi ulici, vstopanje na igrišče z motornimi kolesi, urejenost ekološkega otoka, varnost otroškega igrišča in območja nasploh. Gašpar Mišič se je s krajani dogovoril o preureditvi ekološkega otoka in postavitvi ograje okrog otroškega igrišča ter prenovi igrišča, in sicer na podlagi predloga idejnega načrta, ki bo pripravljen v naslednjih dneh. Vprašanja zagotavljanja varnosti na območju in nadziranja hitrosti vožnje po Puntarjevi ulici se bodo reševala v okviru trajne ureditve območja. Gašpar Mišič je sicer dejal, da se bo v kratkem pripravil seznam prioritet in načrt časovne izvedbe posameznih prenov, ki bo izveden na podlagi razpoložljivih sredstev.

Tovrstni obiski se bodo nadaljevali tudi v prihodnosti, že ta četrtek bo Gašpar Mišič s pristojnimi iz Mestne občine Koper obiskal okoliš Prisoj.