DomovArhivZa pravičnost in enakost

Za pravičnost in enakost

Arhiv Preglej vse novice
Deli vsebino

Njihov cilj je zbrati 408 podpisov, kar predstavlja 6,7% vseh vpisanih študentov na UP.
6,7% pa je hkrati tudi odstotek od celotnega financiranja visokega šolstva v Sloveniji, ki bi Univerzi na Primorskem omogočil optimalno delovanje.

Kot so zapisali predstavniki študentov UP v zvezi z novim predlogom Zakona o visokem šolstvu, Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) sporočajo, naj omogoči:

– enake pogoje študija za vse študente v Sloveniji (Za financiranje študijskih programov UP dobi manj sredstev, kot ji pripada.Država neenakomerno vlaga v razvoj infrastrukture in znanstveno-raziskovalne dejavnosti),

– pravično razdelitev sredstev, ki temelji na zakoniti podlagi (Financiranje univerz po veljavni Uredbi o financiranju ni v skladu z veljavnim Zakonom o visokem šolstvu (ZVIS), kar je potrdilo tudi Ustavno sodišče RS. V svojem sklepu je poudarilo, da je potrebno upoštevati 73. člen ZVIS, ki pravi, da se pri financiranju upošteva število vpisanih študentov.
Na ta način je bila UP v zadnjih treh letih oškodovana za okrog 7 milijonov evrov, saj prejema skoraj 20 % manj sredstev, kot bi ji, glede na delež študentov, pripadala (podatki so na voljo v spodnji priponki). Napačen izračun upravičenih sredstev bo po novem zakonu nadaljeval oškodovanje Univerze na Primorskem za 2,5 milijona evrov letno),

-normalno delovanje UP kot nosilca razvoja primorske regije (UP s svojim znanjem pomembno prispeva h gospodarski rasti Slovenske Istre, ohranjanju obstoječih delovnih mest in odpiranju novih, s čimer omogoča tudi zaposlovanje mladih).

Predstavniki študentov UP pozivajo MIZŠ, da pri pripravi dokončnega besedila ZVIS-1 enakovredno upošteva interese vseh sedanjih in bodočih študentov visokošolskih ustanov.

PODPIŠI PETICIJO TUKAJ.