DomovArhivZeleno v novo leto 2015

Zeleno v novo leto 2015

Arhiv Preglej vse novice
Deli vsebino

Pravilno ločevanje biološko razgradljivih odpadkov je izjemnega pomena, saj lahko s pravilnim recikliranjem odpadke vrnemo v naravni snovni krog, hkrati pa zmanjšamo količino ustvarjenih odpadkov in izpust toplogrednih plinov.

Te odpadke lahko na zelo preprost način predelamo v kompost, ki je zelo koristen za rastline, saj zemlji vrača številne hranljive snovi.

Kot so zapisali lahko v zabojnik za biološko razgradljive odpadke odvržemo naslednje:

netekoče ostanke hrane, zelenjavne in sadne odpadke vseh vrst, čajne usedline in čajne filter vrečke, kavno usedlino in filter vrečke, jajčne lupine, pokvarjene prehrambene izdelke (brez embalaže), kuhane ostanke hrane in gnilo sadje, steljo malih rastlinojedih živali, papirnate robčke, brisače in papirnate vrečke. V večje rjave zabojnike na odjemnih mestih lahko odložimo tudi zeleni vrtni odpad, zlasti odpadno vejevje, travo, listje, staro zemljo lončnic, rože in plevel.

V zabojnik za biološko razgradljive odpadke pa ne sodijo:

cigaretni ogorki, plenice in higienski vložkov (odlagajo se med preostale odpadke), tekstil, usnje, gume in plute, mačji iztrebki in fekalije, mrtve živali, zdravila, maščobe ali odpadno kuhinjsko olje (odlagajo se med nevarne odpadke), surovo meso, pepel, kosti.

Tudi za tem, ko odpadke pravilno zberemo, primerno ravnamo z njimi

Pa še nasvet: ko biološko razgradljivo vrečke vzamete iz domačega zabojnika, je potrebno zavezati vrvico, da odpadki ne padejo iz nje. Vrečko odložite v rjavi zabojnik, ki je namenjen samo biološko razgradljivim odpadkom. Ti se v nadaljnjih postopkih predelajo v kompost. Zelo pomembno je, da biološko razgradljivih odpadkov ne odlagate v plastičnih vrečkah ali embalažah, temveč izključno v biološko razgradljivih ali naravi prijaznih, kot so tiste, ki jih boste na dom prejemali od Komunale Koper. Splošno pravilo je, da v rjavi zabojnik ne odlagamo stvari, ki se ne razgradijo v okolju.

Ali imate oz. bi imeli hišni kompostnik?

Občani, ki imate lasten vrt oziroma parcelo okrog hiše, se lahko odločite za lasten kompostnik ali pa za zbiranje bioloških odpadkov v zabojnikih pred hišo. V tem primeru izpolnite izjavo, s katero potrjujete, da imate urejen hišni kompostnik za kompostiranje biološko razgradljivih odpadkov. Pooblaščeni delavec Komunale Koper preveri, ali kompostnik izpolnjuje predpisane zahteve in se lahko šteje kot ustrezen hišni kompostnik. S tem, ko imate urejen ustrezen hišni kompostnik, ste oproščeni plačila storitve javne službe za del, ki se nanaša na ravnanje z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki.

Kako deluje hišni kompostnik?

Priporočljivo ga je postaviti v polsenčen ali senčen del vrta, da je zavarovan pred vetrom in lahko dostopen. Hišni kompostnik naj ima neposreden stik s tlemi in naj bo z vseh strani primerno prezračen. Postavi se ga tako, da ne povzroča motenj, kot je na primer smrad, na sosednjih zemljiščih. To so osnovna pravila za vse običajne sisteme kompostiranja, ne glede na to ali so odprti, iz lesa ali žičnati ali pa plastični zaprti hišni kompostniki.

Pomemben je neposreden stik s tlemi, na katera naložimo zdrobljene veje, ki poskrbijo za dobro zračenje od spodaj in preprečijo zastajanje vode. Za optimalen razkrojni proces je pomembna zadostna količina kisika, ki jo dosežemo tako, da se suhi strukturni material (veje in zeleni obrez) in vlažni nestrukturni material (trava, kuhinjski odpadki) vedno med seboj mešajo. Kuhinjske odpadke in ostanke hrane je potrebno takoj prekriti z listjem, zemljo, travo ali rahlo zagrebsti, da preprečimo neprijetne vonjave in ne privabljamo miši, podgan in ptičev. V procesu razgradnje, ki poteka pri 50-60 stopinjah Celzija, mikroorganizmi, bakterije in glive proizvajajo humus in hranilne snovi, za kar pa potrebujejo določeno vlago. V času daljše poletne suše je priporočljivo vlaženje kompostnega kupa.

Ko je hišni kompostnik poln oziroma po približno pol leta, njegovo vsebino preložimo. S tem ga prezračimo in pospešimo razkroj. Dozoreli kompost presejemo s sitom z odprtinami 15 do 20 mm, preostanek uporabimo za nadaljnji razkroj kot strukturni material.

Veselo ločevanje.