DomovArhivŽupanovo pismo podpore

Županovo pismo podpore

Arhiv Preglej vse novice
Deli vsebino

Spoštovani koprski obrtniki, mali in srednji podjetniki,

Mestna občina Koper je v zadnjih dvanajstih letih nedvomno doživela velik razcvet na vseh področjih, na enih seveda sicer več, na drugih manj, vendar smo si in si še vedno prizadevamo za čim bolj uravnotežen razvoj, kolikor je seveda to mogoče. Morda se še spomnite mojih besed na svečani seji Območne obrtne zbornice Koper, ko sem prvič v vlogi župana Mestne občine Koper v svojem govoru jasno poudaril, da sam nisem bil in nikoli ne bom klasičen politik, ampak ostajam vedno in povsod podjetnik, po duši in dejanjih, tak obrtnik, kakršen je bil moj oče, soustanovitelj Obrtne zbornice Koper, pobudnik gradnje doma obrtnikov v našem mestu, na katerega smo vsi še danes zelo ponosni in prepričan sem, da je bil velik vzornik ne le meni samemu , ampak tudi marsikateremu koprskemu obrtniku oziroma podjetniku.

Na začetku mojega mandata smo z območno obrtno zbornico odlično sodelovali. To mi je bilo v veliko veselje, saj sem ves čas čutil dolžnost, že zaradi pokojnega očeta, ki mu je bila ta ista obrtna zbornica tako zelo pri srcu in se zahvaljujem takratnemu predsedniku Vladimirju Ražmanu za odlično, tvorno in predvsem iskreno sodelovanje z vsemi organi Mestne občine Koper. Žal pa za zadnje obdobje, in sicer odkar je predsednik OOZ postal Slavko Vižintin, tega ne morem trditi. Odnosi med občino in OOZ so v Vižintinovem mandatu ne samo zelo slabi, ampak jih praktično sploh ni. Menim, da je tako vedenje vodstva OOZ nedopustno, škodljivo, vsekakor pa ni prav v nobenem pogledu pozitivno za obrtnike in podjetnike, za katere naj bi OOZ skrbela. Z obrtniki in podjetniki neposredno sodelujemo in jim pomagamo, bi bilo pa v urejenem okolju normalno, da občina sodeluje predvsem z OOZ, ki naj bi zastopala vse obrtnike in podjetnike in naj bi jih poznala oziroma bi jih morala poznati, tako njih kot njihove težave, mnogo bolje kot kateri koli občinski urad. Zato bi bilo tvorno sodelovanje med OOZ in MOK še kako zaželeno in koristno za vse obrtnike in podjetnike.

Obrtna zbornica ni bila in ne bi smela biti sama sebi namen, čemur smo priča danes v Kopru. Združuje (ali naj bi združevala) malo gospodarstvo in obrt, ki sta največja gonilna razvoja v širši okolici. Zato je nujno, da OOZ deluje zakonito, v skladu s sprejetimi akti in predvsem v prid in v interesu tistih, ki ste jo ustanovili – vas, obrtnikov in malih podjetnikov.

Od samega začetka mojega županovanja sem si prizadeval, da bi obrtniki imeli kar najboljše delovne pogoje, saj se zelo dobro zavedam pomena te veje gospodarstva, ki je za Mestno občino Koper od nekdaj temelj razvoja in napredka. Zato sem si z vsemi močmi ves čas prizadeval, da bi naši obrtniki čim prej dobili novo, moderno in za nadaljnji razvoj primerno obrtno cono, ki bi bila vsem nam v ponos. Ravno zaradi tega prizadevanja sem prestal kar nekaj ur oziroma dni tudi na sodišču, kjer so me hoteli prepričati, da naša ubrana skupna pot ni bila prava. Izkazalo se je ravno obratno, to kar smo vsi mi že zdavnaj vedeli. Po vsem trudu in reševanju takih in drugačnih problemov, ki so terjali celo soočenja z organi pregona, do odprtja te iste obrtne cone, zaradi nasprotovanja predsednika Slavka Vižintina in sekretarke Elide Laginja dejstvu, da bi župan Mestne občine Koper Boris Popovič imel pomembno in po mojem skromnem prepričanju tudi zasluženo vlogo na sami otvoritvi, do svečanega dogodka do danes sploh ni prišlo. Moje mnenje je, da so obrtniki in podjetniki in vsi, ki so kakorkoli zaslužni za to pomembno pridobitev, še kako upravičeni do svečane obeležitve tega pomembnega mejnika. V želji, da se odnosi med OOZ in MOK normalizirajo ter se ponovno dvignejo na raven, na kateri so bili pred Slavkom Vižintinom, v času vseh predhodnih spoštovanih predsednikov, to so bili Branko Popovič, Dušan Milenkovič, Vojko Valič, Vladimir Ražman, vas vabim, da se na volitvah 19. in 20. junija odločite za drugačno pot, pot sodelovanja, sožitja, razvoja in skupnega napredka. Mestna občina Koper in osebno kot župan uradno za novega predsednika podpiram znanega koprskega obrtnika Mirka Tomšiča, ki je v vseh letih njegovega delovanja dokazal, da so mu zgoraj omenjene vrednote ne samo blizu, ampak so del njegovega delovanja in življenja.

V upanju na tesnejše, pristnejše in iskreno sodelovanje vas lepo pozdravljam.

Vaš župan
Boris Popovič