DomovKulturaMladi in podeželje

Mladi in podeželje

Kultura Preglej vse novice
Deli vsebino

Dean Starc je v sodelovanju z izletniško kmetijo Jakomin, dr. Stanetom Kavčičem, mag. Janezom Topolškom in Patricijo Bembič organiziral prireditev Mladi in podeželje. Ob tej priložnosti so včeraj na izletniški kmetiji Jakomin v Kubedu so spregovorili o trenutnem stanju istrskih kmetij, analizi problemov in možnih izboljšavah v prihodnosti ter poudarili dobre prakse.

V uvodnem nagovoru je podžupanja Mestne občine Koper Olga Franca poudarila: »V Istri smo omejeni tako s pomanjkanjem prostora na zazidljivih območjih kakor tudi prostora za selitev in širitev naših maloštevilnih, a izredno pomembnih kmetij. Vodovarstveni režim našega pitnega vira, reke Rižane, še dodatno omejuje pridelavo, pašo živine in kmetovanje. Kmetijska zemljišča so razpršena, majhna, hribovita, slabo prometno dostopna, gozdovi zaraščeni, lastništvo je neurejeno. Lahko rečemo, da so naše kmetije utesnjene.«

Pomembno je zastaviti nove smernice reševanja, zato je v Mestni občini Koper v pripravi tretja izboljšava Pravilnika o graditvi enostavnih in nezahtevnih pomožnih kmetijsko-gozdnih objektov, za katere gradbeno dovoljenje ni potrebno. Sem sodijo predvsem kmečke lope, staje, vodni zadrževalniki, ograje za živino ipd. Olga Franca je kot podžupanja in članica projektnega sveta Koper zdravo mesto napovedala dodatno prizadevanje za bolj zdravo in bolj istrsko občino z namenom ohranjanja kulture in zgodovine.

Dr. Stane Kavčič, agrarni ekonomist in rejec, mag. Janez Topolšek in Patricija Bembič so nato spregovorili o ključnih ugotovitvah analize do izvedbe dogodka. Sledila je predstavitev dobrih praks kmetije Jakomin in njen ogled. Dogodek so dodatno popestrile brezplačne kulinarične dobrote.

Navzoči so se strinjali, da je podeželje v funkciji življenjskega, kulturnega in družabnega okolja, zato je treba zagotoviti boljše pogoje za kmetovanje.