DomovNaši krajiKoprski občinski svet sprejel celostno prometno strategijo občine

Koprski občinski svet sprejel celostno prometno strategijo občine

Naši kraji Preglej vse novice
Deli vsebino

Koprski občinski svetniki so na današnji redni seji med drugim sprejeli celostno prometno strategijo občine, katere namen je zagotoviti boljšo dostopnost in mobilnost prebivalcev ter spodbuditi uravnotežen razvoj vseh načinov mobilnosti. V zvezi s problematiko koprskega pristanišča pa bodo svetniki ponovno zasedali v ponedeljek na izredni seji.

Omenjena celostna prometna strategija temelji na spodbujanju pešačenja kot pomembnem načinu potovanja, optimalnem izkoriščanju potenciala kolesarjenja, oblikovanju privlačnega javnega potniškega prometa, uveljavitvi optimiziranega cestnega prometa ter vzpostavitvi celostnega prometnega načrtovanja.

Strategija je usmerjena predvsem v koriščenje alternativnih oblik mobilnosti, je pojasnil Aljoša Žerjal iz podjetja Harpha Sea, ki je bilo zadolženo za pripravo strategije.

Konkretno naj bi med drugim do leta 2022 za deset odstotkov povečali območja za pešce, v roku desetih let vzpostavili celovito kolesarsko omrežje iz mestnega središča do primestnih naselij, zniževanje povprečnih hitrosti avtomobilov znotraj območij umirjenega prometa ter postopno zmanjševanje deleža uličnega dolgotrajnega parkiranja v širšem območju mestnega središča do popolne zapore mestnega središča za promet leta 2025.

Foto: arhiv ekoper.si

Izredna seja bo v ponedeljek 29. maja

V ZL so sicer na začetku današnje seje predlagali razširitev dnevnega reda s točko o podpori ključnim razvojnim projektom koprskega pristanišča in obnovitvi podpore o gospodarskih razvojnih prizadevanjih lokalnega okolja in pristanišča za mednarodni promet v Kopru iz leta 2013. Svet delavcev Luke Koper je namreč danes na koprskega župana Borisa Popoviča naslovil javno pismo.

Direktorica občinske uprave Sabina Mozetič je pojasnila, da se je župan Popovič že seznanil s pismom sveta delavcev in prav v ta namen za ponedeljek, 29. maja, sklical izredno sejo občinskega sveta, ki bo namenjena samo tej točki. Na sejo so zaradi vsebine problematike vabljeni tudi predstavniki Luke Koper, nadzornega sveta družbe in sveta delavcev.

Za razširitev dnevnega reda je glasovalo le pet svetnikov, tako da bo občinski svet na to temo zasedal v ponedeljek.

Nov vrtec v Dekanih

Na dnevnem redu je bilo tudi glasovanje za izgradnjo novega vrtca v Dekanih. Gre za trioddelčni vrtec, ki bo zgrajen v neposredni bližini Osnovne šole. Poleg tega bi ob izgradnji vrtca nastali še dve novi učilnici namenjeni osnovnošolcem in večnamenski prostor. Objekt je zasnovan ekološko, izvajati pa bi ga začeli že letos septembra. Svetniki so sklep o izgradnji vrtca podprli.

Vrtec v Dekanih se bo selil v nove prostore. Foto: mojalbum.com

Mestna občina Koper bo izstopila iz SOS

So pa svetniki danes izglasovali tudi sklep o izstopu Mestne občine Koper iz Skupnosti občin Slovenije (SOS).

Kot je poudarila direktorica občinske uprave Mozetičeva, danes delujejo tri različna združenja občin, pri čemer pa se stališča mestnih občin zaradi njihovih specifik v marsičem razlikujejo od stališč ostalih občin.

V preteklosti so potekali pogovori o možnosti združitve vseh treh združenj v enovito organizacijo. Župani mestnih občin so aprila na seji Združenja mestnih občin Slovenije ugotovili, da niso podane možnosti, da bi v kratkem prišlo do združitve, zato so sklenili, da vse mestne občine izstopijo iz SOS ter ostanejo zgolj članice združenja mestnih občin.

Razen Velenja in Maribora naj bi podoben sklep sprejele tudi ostale slovenske mestne občine

Kot je izpostavil tudi podžupan Peter Bolčič, bi bile občine z nekim enovitim telesom enakovrednejši partner v pogovorih z vlado oz. državo. Z izstopom iz SOS si mestne občine nadejajo pohitritev procesa poenotenja različnih združenj občin.

Ob koncu seje, so svetniki izglasovali še članici sveta dijaškega in študentskega doma Koper ter Srednje ekonomske in poslovne šole Koper. Za članico sveta dijaškega in študentskega doma Koper, predstavnico Mestne občine Koper so izglasovali Leonoro Jenko, članica sveta srednje ekonomske in poslovne šole Koper, predstavnica Mestne občine Koper pa je z glasovanjem postala Katja Ražman.