Do subvencij za obnovo fasad in streh letos tudi na podeželju

Naši krajiNoviceObvestila Preglej vse novice
Deli vsebino

Mestna občina Koper z javnim razpisom ponovno finančno spodbuja obnovo pročelij in streh hiš v občini. Letošnja novost je uvedba subvencij za obnovo fasad in streh na območju spomeniško zaščitenih delov vasi v zaledju, saj so bili do zdaj do subvencij upravičeni zgolj lastniki objektov v historičnem mestnem jedru Kopra.

Proračunska sredstva so namenjena obnovi dotrajanih fasad in streh (nad napuščem oziroma napuščnim vencem, v delu, ki ga je nujno treba sanirati za izvedbo pravilnega zaključka fasade) na objektih, ki imajo status stavbne dediščine, obnova pa mora biti skladna s kulturnovarstvenimi pogoji in soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine – OE Piran.

Mestna občina Koper je za obnovo dotrajanih fasad in streh v letošnjem proračunu namenila skupno 60 tisoč evrov, s katerimi bo financirala 40 odstotkov vrednosti upravičenih stroškov posamezne obnove. V dopolnjenem pravilniku za dodelitev subvencij za obnovo fasad in streh so tako letos upravičeni tudi lastniki objektov v Abitantih, Črnem Kalu, Črnotičah, Fijerogi, Glemu, Hrastovljah, Koštaboni, Krkavčah, Kubedu, Laborju, Podpeči, Pomjanu, Pregari, Socerbu, Tinjanu, Topolovcu z zaselkom Žrnjovec, Trebešah, Tresku in Zabavljah.

Prednost pri ocenjevanju bodo imeli objekti, ki veljajo za spomenike kulturne dediščine, prav tako se bodo na prednostni listi višje uvrstili objekti, ki so zaradi svoje dotrajanosti nevarni za mimoidoče in okolico, ter objekti, ki imajo na fasadah ali strehah neustrezne arhitekturne rešitve oziroma motečo napeljavo. Nekoliko več točk bodo pri ovrednotenju prejele tiste stavbe, ki so na delno že urejenih območjih in tisti objekti, katerih prijavitelji so podali popolno vlogo ter pripravili projekt, ki je pripravljen za takojšnji začetek del. Večje število doseženih točk pomeni višjo uvrstitev na prednostno listo, prijavitelji pa bodo o uvrstitvi na listo prejeli sklep.

Rok za prijavo na javni razpis teče od 24. julija 2019 in je odprt do preklica. Pri sestavi prednostne liste za tekoče leto bodo upoštevane vloge, ki bodo prispele v roku 30 dni od objave razpisa. Vse informacije o razpisu najdete na spletni strani Mestne občine Koper.