DomovNaši krajiDodatna parkirišča za stanovalce Prisoj

Dodatna parkirišča za stanovalce Prisoj

Naši kraji Preglej vse novice
Deli vsebino

Stanovalci blokov na območju soseske Prisoje bodo že v kratkem dobili 84 dodatnih parkirnih mest, v okviru naložbe pa bo urejen tudi priključek dostopne poti na glavno prometnico – Cesto na Markovec.

Parkirni kaos in pomanjkanje prostih parkirnih mest na gosto poseljenem območju Prisoj je problematika, s katero se pristojne službe ukvarjajo že vrsto let. Ureditev garažne hiše v Prisojah in bližnjega parkirišča je stisko tamkajšnjih prebivalcev sicer omilila, ne pa povsem odpravila. Z novo naložbo, v okviru katere bodo zgrajena tri dodatna parkirišča, bodo Prisoje, predvsem zgornji del, ki zajema območje stanovanjskih blokov na Cesti na Markovec od 3 do 19 ter Prisoje 6 in 8, dobile kar 84 dodatnih parkirnih mest (od tega 3 za invalide) in dodatna mesta za parkiranje motornih koles.

Največje parkirišče s 44 parkirnimi mesti bo urejeno na travnati površini med blokom Cesta na Markovec 15 in glavno cesto, in sicer v dveh terasah, urejen bo tudi dostop do blokov s stopniščem ter javna razsvetljava. 15 dodatnih parkirnih prostorov (od tega eden za invalide) in tri mesta za motorna kolesa bodo zarisali na površini pred blokom Cesta na Markovec 3, tam bodo uredili tudi ekološki otok.

Dodatnih 21 parkirnih mest (od tega 2 za invalide) bo svoje mesto dobilo ob dovozni poti pod blokoma Cesta na Markovec 15 in 19, in sicer 9 bočnih prostorov tik ob cestišču, tri neposredno ob objektu št. 15, preostalih 12 pa na površini med blokoma 13 in 15. V okviru del bodo razširili vozišče in uredili ekološki otok ter javno razsvetljavo.

Sicer pa zajema naložba tudi ureditev priključka dostopne – intervencijske poti, ki je bila doslej slepa, zaključila se je namreč pri bloku Cesta na Markovec 19. Sedaj jo bodo naprej v hrib speljali pri bloku s številko 15 in uredili izvoz na Cesto na Markovec, in sicer tako, da bo zavijanje možno samo v desno smer, proti Olmu.

Tudi po ureditvi bo promet enosmeren, pot pa ostaja še naprej namenjena izključno stanovalcem in za potrebe intervencije.

Gradnja naj bi bila sklenjena do konca oktobra, vrednost del pa skupno znaša nekaj manj kot 220 tisoč evrov. *