DomovNaši krajiDrugi krog rednih volitev za župana – obvestilo o vabilih na volitve

Drugi krog rednih volitev za župana – obvestilo o vabilih na volitve

Naši kraji Preglej vse novice
Deli vsebino

Obveščamo vas, da obvestil (vabil) za drugi krog rednih volitev za župana Mestne občine Koper do predčasnih volitev v vaše nabiralnike še ne boste prejeli, kljub temu pa lahko predčasno oddate svoj glas ob predložitvi osebnega dokumenta.

Občinska volilna komisija zagotavlja, da bo obvestila (vabila) poslala najkasneje do drugega kroga rednih volitev županov.

Drugi krog rednih volitev za župana bo v nedeljo, 2. decembra, volišča bodo odprta od 7.00 do 19.00, predčasno pa lahko volite 27.11., 28.11. in 29.11.2018 med 7.00 in 19.00 na Mestni občini Koper.

V drugem krogu volitev za župana lahko volite, če ste na dan glasovanja dopolnili najmanj 18 let in ste:
• državljani Republike Slovenije (RS),
• državljani drugih držav članic Evropske unije, ki imate dovoljenje za stalno prebivanje s prijavljenim stalnim prebivališčem v RS oziroma potrdilo o prijavi prebivanja in prijavljeno začasno prebivališče v RS.

V drugem krogu volitev za župana ima vsak volilno pravico samo v svoji občini, gre za vezanost volilne pravice na prebivalce lokalne skupnosti. Volilno pravico v drugem krogu volitev za župana imajo tudi državljani drugih držav članic EU z dovoljenjem za stalno prebivanje in prijavljenim stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji oziroma potrdilom o prijavi prebivanja in prijavljenim začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji ter tujci z dovoljenjem za stalno prebivanje in prijavljenim stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.

Volilno pravico imajo tudi državljani izven držav članic EU, vendar samo tisti, ki imajo prijavljeno stalno prebivališče v Republiki Sloveniji. Z osebnim dokumentom ter potrdilom o stalnem prebivališču se oglasite na Upravni enoti, kjer vas bodo vpisali v register volilnih upravičencev, nato pa lahko oddate svoj glas tudi že na predčasnih volitvah.

Omejitev izvrševanja volilne pravice v drugem krogu volitev za župana velja za osebe z odvzeto poslovno sposobnostjo ali podaljšano roditeljsko pravico po določbah zakona, ki ureja volilno pravico za volitve v Državni zbor.

V drugem krogu volitev za župana imate volivci volilno pravico samo v občini, kjer imate prijavljeno stalno prebivališče. Če stalnega prebivališča nimate prijavljenega, volite v občini, kjer imate prijavljeno začasno prebivališče.

Volitve potekajo na voliščih, v nekaterih primerih, ki jih določa zakon, pa lahko volivci glasujejo tudi na domu, če se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, kjer so vpisani v volilni imenik, lahko glasujejo pred volilnim odborom na svojem domu, če to sporočijo občinski volilni komisiji najkasneje tri dni pred dnem glasovanja.