DomovNaši krajiDva interesenta za gradnjo parkirne hiše na Muzejskem trgu

Dva interesenta za gradnjo parkirne hiše na Muzejskem trgu

Naši kraji Preglej vse novice
Deli vsebino

Do roka za oddajo prijav na javno naročilo za projektiranje in gradnjo podzemne parkirne hiše pod Muzejskim trgom v Kopru sta prispeli dve prijavi, in sicer družbe Adriaing d.o.o. ter skupna prijava podjetij CGP d.d., kot vodilnega partnerja, CGP- ING d.o.o. in Clipplus d.o.o.. Sledi preverba in priznanje usposobljenosti prijaviteljev, nakar se bo nadaljeval postopek konkurenčnega dialoga.

Če gre vse po načrtih, bo občina izvajalca za projektiranje in gradnjo podzemne parkirne hiše na Muzejskem trgu v Kopru izbrala jeseni, sledi izdelava projektne dokumentacije in sama izvedba projekta. Garažna hiša naj bi bila končana predvidoma konec februarja 2019.

Gradnja parkirne hiše na Muzejskem trgu je tudi prvi korak k uresničevanju celostne prometne strategije, ki predvideva postopen umik avtomobilov iz ožjega mestnega jedra in celovito ureditev mirujočega prometa z zagotovitvijo ustreznejših parkirnih površin predvsem za stanovalce. Načrtovanje podzemnih parkirnih površin je med drugim ključno tudi pri nadaljnjem razvoju historičnega dela mesta, saj je na ta način mogoče pridobiti dodatne površine, namenjene bolj trajnosti in okolju prijazni rabi.

Kot izhaja iz investicijskega programa, si občina na tem območju obeta zgraditi podzemno parkirno hišo v treh etažah, v katerih bo prostora za 468 avtomobilov. Prvo etažo s 156 parkirnimi mesti, bo občina ponudila na trgu, preostali dve etaži s 312 parkirnimi mesti, pa bo v upravljanje predala javnemu podjetju Marjetica Koper. Naložba je ocenjena na slabih 5,6 milijona evrov, v celoti naj bi jo financirala koprska občina, ki je del sredstev že predvidela v proračunu za leto 2017.

Predmet naročila ni samo projektiranje in izgradnja parkirne hiše, temveč tudi nakup Tomosovega bloka in določenega števila parkirnih mest, ki bi zadostila parkirnim potrebam uporabnikom te nepremičnine.

Predmet javnega naročila je tudi oddaja ponudbe za nakup objekta Tomosovega bloka.