DomovNaši krajiEnergetska sanacija ali nova šola?

Energetska sanacija ali nova šola?

Naši kraji Preglej vse novice
Deli vsebino

Minuli četrtek je v dvorani zadružnega doma potekal letni zbor krajanov KS Škofije. Na dnevnem redu je bil tudi poziv civilne iniciative k odstopu predsednika krajevne skupnosti Edmonda Gašparja.

Zbora se je udeležilo nekaj več kot sto krajanov in več predstavnikov Mestne občine Koper: podžupan Peter Bolčič, svetovalec župana Dejan Škerlič, vodja urada za gospodarske javne službe in promet Nataša Likar, vodja urada za družbene dejavnosti Timotej Pirjevec, vodja urada za okolje in prostor Georgi Bangiev, vodja službe za krajevne skupnosti Zdenko Ferletič in vodja urada za splošne zadeve Alenka Plahuta.

Zbor krajanov
Zbora krajanov na Škofijah se je udeležilo nekaj več kot 100 ljudi. Foto: ekoper.si

Mestna občina Koper prisluhnila krajanom

Na vprašanja krajanov je odgovarjal svet krajevne skupnosti na čelu s predsednikom Edmondom Gašparjem. Zbrane je nagovoril tudi podžupan Mestne občine Koper Peter Bolčič, ki je krajanom zagotovil, da jim je Mestna občina Koper prisluhnila in da bo poskusila njihove težave rešiti v najkrajšem možnem času. 

Zbor krajanov
Mestni občini Koper ni vseeno. Foto: ekoper.si

Edmondu Gašparju nezaupnica

Na pobudo Maksa Turščaka je bil dnevni red razširjen s pobudo o nezaupnici predsedniku sveta KS, vendar zbor za to nima pristojnosti, o predsedniku KS namreč odloča svet. Zagotovo pa s strani krajanov izraženega nezaupanja v delo predsednika krajevne skupnosti nikakor ne gre jemati zlahka.

Iniciativo je podpisalo kar 227 krajanov, ki menijo, da predsednik nima posluha za krajane in društva v krajevni skupnosti. Med drugim mu očitajo tudi nezmožnost komunikacije in s tem povezano slabo sodelovanje s koprsko občino.

Spomnimo, da je predsednik Gašpar na zadnjem svetu krajevne skupnosti funkcije za delo in dogovarjanje z občino ter ostalimi organi predal svetniku Milanu Markočiču, česar si funkcionar ne more in sme dovoliti, saj so krajani mandat zaupali njemu, zato je tudi naloga, da za Škofije naredi največ, kar je mogoče, njegova. Zgovorno je tudi dejstvo, da je bil gospod Gašpar od predsednikov krajevnih skupnosti edini, ki je bil odsoten na vsakoletnem zboru, ki ga skliče župan Mestne občine Koper. Toliko o sodelovanju in komunikaciji.

Zbor se je zavlekel dolgo v noč, glasovanje o nezaupnici pa je bilo šele na koncu, ko je večina ljudi že odšla, zato nezaupnica ni bila izglasovana. Poudariti pa je treba, da to ni realna slika dejanskega stanja v krajevni skupnosti Škofije, kjer so ljudje nezadovoljni z delom predsednika Gašparja.

Zbor krajanov
Pravnik Gregor Velkavrh, ki je vodil zbor krajanov (levo) in predsednik KS Škofije Edmond Gašpar. Foto: ekoper.si

Krajani izrazili željo po novi šoli

Na zboru krajanov so prebivalci KS Škofije predstavili cestno problematiko in tudi problematiko kanalizacije. Najbolj vneta pa je bila razprava o šoli, za katero je predvidena energetska rekonstrukcija, s katero se krajani ne strinjajo. Podali so namreč pobudo za gradnjo nove šole, saj naj bi bilo v krajevni skupnosti vedno več otrok. Kljub temu pa na zboru očitno ni bilo staršev otrok, ki bi se resnično zavzeto potegovali za izgradnjo nove osnovne šole.

Energetska sanacija ali nova osnovna šola?

V Mestni občini Koper in tudi v ostalih občinah se povečuje število šoloobveznih otrok. Koprska občina se zato dogovarja z vsemi šolami, tudi z osnovno šolo Škofije, in bo zagotovila dodatne šolske prostore.

Da bi lažje razumeli, zakaj se občina zavzema za energetsko sanacijo šole, je vredno omeniti, da je potrebno obnoviti, posodobiti in usposobiti več šolskih objektov, namenjenih predšolskemu in osnovnošolskemu izobraževanju. Vsaka investicija pa predstavlja breme za občinski proračun. Naloga občine je, da poskuša pridobiti dodatne finančne vire in prav v primeru osnovne šole Škofije se je pokazala možnost pridobitve pomoči za energetsko sanacijo objekta. Občina se bo tako prijavila na razpis Ministrstva za infrastrukturo za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin.

Objekt pa kljub temu ne bo samo energetsko saniran, ampak tudi temeljito obnovljen. Vzporedno z energetsko sanacijo šole je Mestna občina Koper pripravila dokument za zagotovitev dodatnih šolskih prostorov, in sicer z gradnjo prizidka ob osnovni šoli Škofije, s čimer bo zadovoljila potrebe povečanega števila šoloobveznih otrok. *