DomovKulturaJavna razgrnitev osnutka DPN za hitro cesto na odseku Koper–Dragonja

Javna razgrnitev osnutka DPN za hitro cesto na odseku Koper–Dragonja

Naši kraji Preglej vse novice
Deli vsebino

Ministrstvo za okolje in prostor javno razgrinja osnutek Državnega prostorskega načrta za hitro cesto na odseku Koper–Dragonja.

 Javna razgrnitev bo potekala od 20. oktobra 2016 do 21. novembra 2016 v času uradnih ur v prostorih:

– Ministrstva za okolje in prostor, Direktorata za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska 21, Ljubljana;

– Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper;

– Občine Izola, Postojnska ulica 3, Izola;

– Občine Piran, Tartinijev trg 2, Piran.

Javne obravnave bodo potekale:
– 7. novembra 2016 ob 16. uri v prostorih Avditorija Portorož, Senčna pot 8 a, Portorož;

– 7. novembra 2016 ob 19. uri v dvorani KS Korte, Korte 44,

– 8. novembra 2016 ob 16. uri v mali dvorani Gledališča Koper, Verdijeva ulica 3, Koper.

Javnost ima v času javne razgrnitve pravico dajati pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo, in
sicer:
– pisno na obrazcu za pripombe, ki je na voljo na mestih javne razgrnitve;

– po pošti na naslov: Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, Ljubljana;

– elektronsko na naslov: gp.mop@gov.si, s pripisom »DPN za HC Koper–Dragonja«

Hitra cesta
Hitra cesta. Foto: regionalobala.si

Javna razgrnitev še v italijanščini

Avviso pubblico sull’assemblea pubblica per l’illustrazione della procedura di redazione del piano territoriale nazionale per la superstrada sul tratto Capodistria-Dragogna

L’illustrazione al pubblico avrà luogo dal 20 ottobre 2016 sino al 21 novembre 2016 durante l’orario di apertura negli spazi:
– del Ministero per l’Ambiente ed il Territorio, Direzione per il Territorio, Edilizia e Alloggi Dunajska cesta 21, Lubiana,

– del Comune Città di Capodistria, Verdijeva ulica 10, Capodistria,

– Comune di Isola, Postojnska ulica 3, Isola;

– Comune di Pirano, Tartinijev trg 2, Pirano;

e sul sito del:
– del Ministero per l’Ambiente ed il Territorio (nella sezione »delovna področja/prostorski načrti/državni prostorski načrti/javne razgrnitve in seznanitve«),

– Ministero per le Infrastrutture (nella sezione » pomembne povezave/aktualno/državni prostorski načrti «),

– Comune Città di Capodistria,

– Comune di Isola e

– Comune di Pirano:
Le assemblee pubbliche avrà luogo in data:
– 7 novembre 2016, alle ore 16.00 nella sala del Auditorio Portorose, Senčna pot 8 a, Portorose,

– 7 novembre 2016, alle ore 19.00 nella sala KS Korte, Korte 44,

– 8 novembre 2016, alle ore 17.00 nella piccola sala del teatro, Verdijeva ulica 3, Capodistria
Nel corso di tale illustrazione il pubblico ha diritto di fare osservazioni e indicare proposte sui documenti di cui alla presentazione e cioè:
– per iscritto tramite il modulo dedicato alle osservazioni, disponibile nei luoghi in cui si terrà l’assemblea;

– per posta all’indirizzo: del Ministero per l’Ambiente ed il Territorio, Direzione per il Territorio, Edilizia e Alloggi Dunajska cesta 48, Lubiana,

– e per e-mail all’indirizzo: gp.mop@gov.si, aggiungendo l’indicazione »DPN za HC Koper Dragogna – PTN per SS Capodistria-Dragogna

Za več podatkov kliknite tukaj.